W numerze piszemy o reakcji ZMP na projekt ustawy o „wsparciu” dla JST w związku z programem „Polski Ład” oraz o działaniach w obronie autonomii polskiej oświaty – przeciwko tzw. „Lex Czarnek”.

Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mogą one zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Przeciwko rządowemu projektowi zmian w Prawie oświatowym kategorycznie zaprotestował Związek Miast Polskich.

Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą. Czyli 4,6 miliona uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz ich rodziny.

Polska szkoła obecnie najbardziej potrzebuje ciszy, spokoju, czułości i pieniędzy – mniej więcej w tej kolejności. A nie kolejnej reformy, zmian, represji czy strachu proponowanych przez obecną nowelizację prawa oświatowego – mówią samorządowcy.

W tekście „Straty, manipulacje, postulaty” relacjonujemy działania, jakie podjął Związek Miast Polskich w reakcji na zapisy programu „Polski Ład” oraz na projekt ustawy o „wsparciu” dla JST w związku z programem „Polski Ład”, przedstawiony przez rząd 1 września br.

Już od samego początku, gdy program „Polski Ład” zaistniał w przestrzeni publicznej, Zarząd ZMP oraz sami przedstawiciele miast członkowskich alarmowali, że propozycje dotyczące zmian w podatkach odbiją się niekorzystnie na stanie finansów samorządowych.

Zarząd ZMP już w maju br. zajął stanowisko, dostrzegając wielkie zagrożenie dla dochodów własnych JST (11-12 mld zł rocznie), wynikające z zapowiadanych zmian w podatku PIT, który w połowie jest dochodem własnym gmin, powiatów i województw.

W najnowszym numerze miesięcznika piszemy także o tym, co słychać w Programie „Rozwój lokalny”. Pod koniec czerwca wreszcie 54 miasta doczekały się ogłoszenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyników konkursu na dofinansowanie programów rozwojowych dla miast. Ogłaszanie wyników odbyło się w zaskakujący sposób, który został skrytykowany w specjalnym komunikacie Zarządu ZMP. Same wyniki natomiast wywołały zdziwienie, a często i głębokie rozczarowanie.

Kryzysowi uchodźczemu na granicy polsko-białoruskiej i niehumanitarnemu traktowaniu obywateli i obywatelek innych państw uwięzionych na tym pograniczu poświęcone było sierpniowe spotkanie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP. Komisja zwróciła się z apelem do rządu o jak najszybsze wypracowanie wspólnych rozwiązań dla osób, które zmuszone są do opuszczenia swoich ojczyzn.

W „Samorządzie Miejskim” zaglądamy do Czechowic-Dziedzic, które właśnie obchodzą 70. rocznicę nadania praw miejskich. Jednak burmistrz miasta Marian Błachut mówi nam o dramatycznej sytuacji finansowej. „Jak wejdzie program „Polski Ład”, to stracimy 14 mln. Będziemy walczyć o przetrwanie i zbilansowanie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Nie mogę optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo sytuacja finansowa wygląda bardzo niepokojąco. Miasto o dużym potencjale rozwoju i dobrej kondycji w krótkim czasie może stać się bankrutem…” – ostrzega.