Majowy numer „Samorządu Miejskiego" w przeważającej części poświęcony jest dokonaniom miast osiągniętym w minionych 15 latach członkostwa Polski w UE; inwestycjom, które zmieniły ich oblicze.

1 maja minęła 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie nasz kraj przeszedł ogromną metamorfozę. Ponad 200 tysięcy inwestycji o wartości 675 miliardów złotych, to imponujący bilans naszego członkostwa. Dzięki środkom europejskim samorządy mogły zrealizować wiele projektów. Powstały liczne inwestycje infrastrukturalne, nowoczesne obiekty sportowe i kulturalne czy rewitalizacje. Unowocześniane są szkoły, możemy też przemieszczać się szybciej i bezpieczniej. Dodatkowo mieszkańcy mają również możliwość korzystania z programów społecznych.
W „Samorządzie Miejskim” prezentujemy przykłady tego, jak polskie miasta wykorzystały tę wielką szansę, jaką była możliwość pozyskania funduszy unijnych i przeznaczenia ich na rozwój.

Przypominamy, że trwa rekrutacja do programu ze środków z Funduszy norweskich i EOG „Rozwój lokalny”, który realizuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Związek Miast Polskich. Ma on poprawić sytuację miast wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodków z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju, ale może przynieść też korzyści pozostałym miastom w Polsce.

W miesięczniku publikujemy ponadto relację z majowego posiedzenia Zarządu ZMP, jakie tym razem odbyło się w Wołominie. Członkowie Zarządu dyskutowali o projekcie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Negatywnie zaopiniowali propozycję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zawartą w tym projekcie, polegającą na zastąpieniu rozdziału „Polityka miejska” rozdziałem „Polityka publiczna”.

Piszemy także o seminarium „Miasta i gminy liderami działań na rzecz klimatu i energii”, jakie 9 i 10 maja br. odbyło się w Serocku.