W numerze piszemy o Krajowej Polityce Miejskiej, miastach praw człowieka, 30-leciu Traktatu o Dobrym sąsiedztwie, o Bielsku-Białej obchodzącym swój ważny jubileusz oraz o Krajowym Planie Odbudowy.

Ostatnie tygodnie to czas mobilizacji korporacji samorządowych, aby w maksymalnym stopniu wpłynąć na kształt tworzonego przez rząd Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciele Związku Miast Polskich brali udział w ogłoszonych przez rząd konsultacjach tego dokumentu, reprezentowali interesy polskich miast zarówno na wysłuchaniach publicznych dotyczących KPO, jak i na specjalnych spotkaniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Samorządy muszą mieć wpływ na sposób podziału tych środków – mówił senator Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP. - Nie może być to fundusz poparcia rządu, ale odbudowy państwa – podkreślał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Zarząd Związku podjął i prezentował szeroko Stanowisko, w sprawie projektu KPO, w którym przedstawił warunki, jakie powinien on spełnić.

Trwają prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej - dokumentu, w którym opisana będzie strategia wspierania rozwoju miast na najbliższe 10 lat. Związek Miast Polskich uczestniczy w procesie konsultacji także tego dokumentu, wykorzystując źródła wiedzy, jakimi dysponuje w swojej działalności, przede wszystkim dzięki projektom, które realizuje wraz z miastami.

W najnowszym numerze miesięcznika piszemy także o dwóch nowych projektach, do których Związek zaprasza miasta. „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów. 30 lat Traktatu – 30 lat Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej” – to pierwszy z nich. Drugi nosi tytuł „Miasta praw człowieka”.

Problematyce zagospodarowania odpadów, w tym zwłaszcza prawnym uwarunkowaniom tego zagadnienia poświęcone było marcowe seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Eksperci i praktycy z miast zastanawiali się nad najlepszymi i najtańszymi rozwiązaniami w zagospodarowaniu odpadów oraz najkorzystniejszymi metodami naliczania opłat za ich odprowadzanie.

W „Samorządzie Miejskim” zaglądamy do Bielska-Białej – miasta, które w tym roku obchodzi ważną rocznicę – 70 lat połączenia dwóch jednostek samorządowych w jeden organizm miejski. - Dziś mosty na rzece Białej łączą, a nie dzielą, a Bielsko i Biała nawzajem się uzupełniają. Podkreślamy, że różnorodność historyczna przekłada się dzisiaj na różnorodność społeczną - mówi prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.