W najnowszym numerze miesięcznika o nadzwyczajnej mobilizacji wielu środowisk, w tym samorządowców w sprawie zablokowania proponowanych przez ministra edukacji zmian w prawie oświatowym.

38 organizacji społecznych, stowarzyszeń, związków samorządowych, w tym ZMP, apeluje do parlamentarzystów o zablokowanie prac nad „Lex Czarnek”, „Lex Wójcik” i o odrzucenie szkodliwych zmian, a do wszystkich środowisk o przeciwstawienie się przygotowanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym. Z wypowiedzi uczestników wysłuchania społecznego zorganizowanego w tej sprawie w grudniu w Sejmie płynął wniosek, że nie ma takiego aspektu funkcjonowania polskiej szkoły, w który nie uderzyłby ten projekt.

Przeciwko ograniczaniu autonomii JST i upartyjnieniu szkoły wypowiedział się także Zarząd ZMP, który kategorycznie odrzucił projekt nowelizacji Prawa oświatowego, biorąc pod uwagę niezgodny z Konstytucją wpływ projektowanych regulacji na wykonywanie zadań własnych gmin i powiatów. W podjętym stanowisku podkreślono, że zapisy tego projektu pozbawiają gminy i powiaty samodzielności w kluczowych elementach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

Podczas posiedzenia 10 grudnia Zarząd Związku przyjął deklarację z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka. W Polsce większość praw obywateli związanych z egzystencją, takich jak np. prawo do mieszkania, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, udziału w lokalnym życiu publicznym, życia w czystym i zdrowym środowisku oraz przyjaznym otoczeniu, wypoczynku i rekreacji, dostępu do lokalnych dóbr i usług, osłony socjalnej, jest realizowanych właśnie przez samorządy, dlatego Związek zaangażował się w celebrowanie tego dnia i zachęcał do tego miasta członkowskie w kampanii „Nasze prawa, wspólna sprawa”.

W „Samorządzie Miejskim” publikujemy obszerny wywiad z Czesławem Bieleckim, architektem, publicystą i projektantem. W rozmowie zatytułowanej „Jak ograniczyć chaos przestrzenny” rozmawiamy z nim o jego nowej książce „ArchiKod” i o tym, dlaczego samorządowcy powinni ją przeczytać.

W ostatnich tygodniach większość z 29 miast-laureatów konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny” podpisała umowy na przekazanie grantów z Funduszy Norweskich i EOG. W tekście „Na nowej ścieżce rozwoju” piszemy o wyróżnionych projektach Jarosławia i Jasła.

Odwiedzamy Sopot, który w 2021 roku obchodził jubileusz 120-lecia praw miejskich.