W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy m.in. o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, o konsultacjach z samorządami programu szczepień na Covid-19 oraz o wpływie firm rodzinnych na rozwój miast.

Zarząd Związku uważa, że rozdział środków z RFIL nastąpił z rażącym naruszeniem określonych w ustawie o finansach publicznych zasad jawności i przejrzystości tych finansów oraz równoprawności podmiotów ubiegających się o dotacje. Wraz z całą Stroną Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaapelował o powołanie specjalnego komitetu monitorującego podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środowisko samorządowe domaga się przejrzystych i jasnych zasad podziału pieniędzy.

Senat zdecydował 17 grudnia br. o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który ma zwiększyć udział samorządów w dochodach z PIT. Projekt jest odpowiedzią na postulat przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich, wyrównania ubytków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W „Samorządzie Miejskim” piszemy o raporcie na temat stanu finansów JST, jaki dla Senatu przygotował Związek Miast Polskich. 

W grudniowym numerze sprawdzamy, co dzieje się w projekcie predefiniowanym „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. O znaczeniu firm rodzinnych dla rozwoju miast oraz o ich wpływie na kapitał społeczny i tożsamość wspólnot lokalnych rozmawiali uczestnicy seminarium Forum Rozwoju Lokalnego na temat wewnętrznych potencjałów rozwoju małych i średnich miast.

Relacjonujemy konsultacje, do jakich rząd zaprosił Związek. 9 i 22 grudnia na prośbę szefa Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie online Zarządu Związku z przedstawicielami rządu w sprawie projektu „Narodowej Strategii Szczepień” przeciwko COVID-19.

Zapraszamy do Skarszew, pomorskiego miasta, które wraz ze swoimi mieszkańcami obchodziło w tym roku dwa ważne jubileusze: 700-lecie nadania praw miejskich i 100. rocznicę powrotu do Macierzy.