W najnowszym „Samorządzie Miejskim", w artykule „Związek interweniuje" piszemy o działaniach, jakie zarówno ZMP, jak i poszczególne miasta podjęły, aby przeciwdziałać drastycznej podwyżce cen prądu.

W najnowszym „Samorządzie Miejskim", w artykule „Związek interweniuje" piszemy o działaniach, jakie zarówno ZMP, jak i poszczególne miasta podjęły, aby przeciwdziałać drastycznej podwyżce cen prądu. ZMP domaga się w przyjętym stanowisku weryfikacji taryf spółek energetycznych (tak, aby zawierały tylko uzasadniony wzrost kosztów produkcji energii) oraz zrekompensowania samorządom wzrostu cen energii (na przykład poprzez odpowiedni wzrost udziałów we wpływach z PIT).

W tekście „Wynagrodzenia w administracji publicznej" prezes Związku pisze: „Kwestia zarobków polityków jest od lat wdzięcznym tematem do formułowania populistycznych haseł. Prowadzi to do sytuacji, w której słyszymy obietnice „taniego państwa” lub zapewnienia o tym, że do „polityki nie idzie się dla pieniędzy”, a jednocześnie od wielu lat opinię publiczną bulwersują doniesienia o nepotyzmie w spółkach skarbu państwa”.

W kolejnym numerze miesięcznika o uchwale radnych z Gliwic, którzy jako pierwsi w Polsce zdecydowali się na wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia RM z 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z Konstytucją RP, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej w Komitecie Regionów UE.

W miesięczniku piszemy o inicjatywach i konkretnych działaniach polskich miast zmierzających do poprawy jakości powietrza.

W „Samorządzie Miejskim” ponadto wywiad z Marianem Szkudlarkiem, burmistrzem Swarzędza. Mówi on: „Dynamiczny rozwój Swarzędza jest naszym głównym wyzwaniem. Z jednej strony cieszy nas popularność, jaką cieszy się gmina, z drugiej – wymusza to na nas konieczność np. budowy nowych szkół, a przede wszystkim szukanie rozwiązań komunikacyjnych.” W tym roku Swarzędz obchodził jubileusz 380-lecia nadania praw miejskich.