SYSTEM ANALIZ SAMORZĄDOWYCH (SAS)

W roku 1996 Związek Miast Polskich zapoczątkował prace nad budową Systemu Analiz Samorządowych. Celem było zbudowanie unikalnego powszechnie dostępnego systemu, dzięki któremu miasta mogłyby zbierać i w efekcie analizować przez internet dane niedostępne dotychczas w żadnych innych systemach oraz w statystyce publicznej. W wyniku prac ZMP, jak i aktywnego uczestnictwa miast członkowskich w naszych badaniach powstało narzędzie, które systematycznie do roku 1999 wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu usługami publicznymi i ich rozwojem.

Obecnie SAS to baza danych i wskaźników obrazujących:

 • koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych przez JST
 • główne uwarunkowania rozwojowe
 • efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju)

Co mierzymy w SAS?

 • drogi, transport publiczny (od 1999)
 • pomoc społeczna (od 1999)
 • kultura (od 1999)
 • gospodarka komunalna (od 2007)
 • gospodarka mieszkaniowa (od 2007)
 • efektywność energetyczna w miastach (od 2006)
 • edukacja (od 1999, a od 2006 na podst. SIO)
 • finanse JST (od 2004)
 • demografia (od 2007)
 • wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007)
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010)
 • udostępniamy ankiety do badania jakości usług publicznych i jakości życia w miastach - do samodzielnego wykorzystania

Jak pozyskujemy, przetwarzamy i jak udostępniamy wyniki?

 • dane pozyskujemy z miast (miasta które przystąpią do badań) lub statystyki publicznej (dla wszystkich JST)
 • tworzymy zestawy wskaźników (udział ekspertów i członków Grup Wymiany Doświadczeń)
 • prowadzimy bazę danych umożliwiającą dokonywanie dowolnych porównań pomiędzy JST (w tym grupy porównawcze)
 • zlecamy analizy sektorowe – dostępne na stronie SAS
 • przygotowujemy raporty o stanie miast w zakresie stanu finansów, oświaty oraz rozwoju miasta

Strona internetowa SYSTEMU ANALIZ SAMORZĄDOWYCH 

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej