Biuro ZMP

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura
biuro@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50


Sekretariat

Anna Idźkowiak
Starszy specjalista ds. administracji
anna.idzkowiak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 661 511 250

Marta Rakowicz
Asystentka Dyrektora Biura
marta.rakowicz@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-51
kom. 605 552 473


Dział Badań i Rozwoju

Tomasz Potkański
Z-ca Dyrektora Biura
tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 669 161 616

Sylwia Kluczyńska
Kierownik SAS
sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-57
kom. 601 554 912

Paweł Krawczyk
Starszy specjalista ds. badań i rozwoju
pawel.krawczyk@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-57

Aneta Kręc
Starszy specjalista ds. badań i rozwoju
aneta.krec@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-57
kom. 609 631 693

Ewa Ziółkowska
Starszy specjalista ds. badań i rozwoju
ewa.ziolkowska@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-57
kom. 605 552 472


Dział Koordynacji i Obsługi Projektów

Alicja Grenda
Z-ca Dyrektora Biura
alicja.grenda@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-55
kom. 601 795 697

Joanna Ludwiczak
Starszy specjalista ds. logistyki
joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-53
kom. 605 267 563

Agnieszka Stencel
Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
agnieszka.stencel@zmp.poznan.pl
kom. 667 611 733

Renata Jackowiak
Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu predefiniowanego
renata.jackowiak@zmp.poznan.pl

kom. 667 611 533


Dział Informacji i Relacji Zewnętrznych

Joanna Nowaczyk
Z-ca Dyrektora Biura
joanna.nowaczyk@zmp.poznan.pl
kom. 786 876 537

Joanna Proniewicz
Rzecznik prasowy ZMP, redaktor
joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl

redakcja@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-54
kom. 601 312 741

Ewa Parchimowicz
Redaktor naczelna „Samorządu Miejskiego"
Redaktor strony internetowej ZMP
ewa.parchimowicz@zmp.poznan.pl

redakcja@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-54
kom. 691 052 878

Hanna Hendrysiak
Redaktor
hanna.hendrysiak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 601 975 190

Krzysztof Paczyński
Starszy specjalista ds. CI i strony internetowej
krzysztof.paczynski@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-52
kom. 693 344 035

Hanna Czernik
Koordynator relacji z miastami
hanna.czernik@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 728 867 593


Dział Współpracy Zagranicznej

Katarzyna Paczyńska
Kierownik Działu
katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-56
kom. 605 552 471

Hanna Leki
Starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej
hanna.leki@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-56
kom. 661 545 141

Alicja Stachowiak
Starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej
alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-37-09
kom. 663 232 232


Dział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Jolanta Hałas
Z-ca Dyrektora Biura
jolanta.halas@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 601 703 060

Magdalena Misiewicz
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
magdalena.misiewicz@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-58
kom. 605 552 470

Agnieszka Figna
Starszy specjalista ds. administracyjnych
agnieszka.figna@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-58
kom. 782 196 203

Maciej Schiffmann
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
maciej.schiffmann@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-52


Dział Finansowy

Beata Kubiak
Główna księgowa
beata.kubiak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-59
kom. 603 978 098

Małgorzata Ziętek
Starszy specjalista ds. finansowych
malgorzata.zietek@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-59

Hanna Jasicka-Nowak
Starszy specjalista ds. finansowych
hanna.nowak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-59


Samodzielne stanowiska

Marek Wójcik
Pełnomocnik Zarządu-ekspert ds. legislacyjnych
marek.wojcik@zmp.poznan.pl

kom. 517 059 299

Joanna Dmyterko
Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń finansowych projektów
joanna.grochowska@zmp.poznan.pl

+48 61 633 50 61
kom. 607 586 887

Jan Maciej Czajkowski
Starszy specjalista ds. finansów miast
+48 61 633-50-50

Łukasz Oryszczak
Asystent Prezesa Związku
+48 61 633-50-50

Anna Wiktorczyk-Nadolna
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji projektów
anna.nadolna@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-61
kom. 605 545 608

Agnieszka Stępień-Banach
Inspektor Ochrony Danych
rodo@zmp.poznan.pl

Dokumenty

Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Maj 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej