Biuro ZMP

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura
biuro@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-50


Dział Badań i Rozwoju

Tomasz Potkański
Z-ca Dyrektora Biura
tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-50

Sylwia Kluczyńska
Kierownik SAS
sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57

Paweł Krawczyk
Specjalista ds. badań i rozwoju
pawel.krawczyk@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57

Aneta Kręc
Specjalista ds. badań i rozwoju
aneta.krec@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57

Ewa Ziółkowska
Specjalista ds. badań i rozwoju
ewa.ziolkowska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57

Agnieszka Stencel
Specjalista ds. badań i rozwoju
agnieszka.stencel@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57


Dział Koordynacji i Obsługi Projektów

Alicja Grenda
Z-ca Dyrektora Biura
alicja.grenda@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-55

Anna Wiktorczyk-Nadolna
Specjalista ds. koordynacji projektów
anna.nadolna@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-61

Joanna Ludwiczak
Specjalista ds. logistyki
joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-53


Dział Informacji i Relacji Zewnętrznych

Joanna Nowaczyk
Z-ca Dyrektora Biura
joanna.nowaczyk@zmp.poznan.pl

Joanna Proniewicz
Rzecznik prasowy ZMP, redaktor
joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl

redakcja@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-54

Ewa Parchimowicz
Redaktor naczelna „Samorządu Miejskiego
ewa.parchimowicz@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-54

Agnieszka Figna
Specjalista ds. promocji
agnieszka.figna@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-53

Hanna Hendrysiak
Redaktor
hanna.hendrysiak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-50

Krzysztof Paczyński
Specjalista ds. CI i strony internetowej
krzysztof.paczynski@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-52


Dział Współpracy Zagranicznej

Katarzyna Paczyńska
Kierownik Działu
katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-56

Hanna Leki
Specjalista ds. współpracy zagranicznej
hanna.leki@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-56

Alicja Stachowiak
Specjalista ds. współpracy zagranicznej
alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-37-09


Dział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Jolanta Hałas
Z-ca Dyrektora Biura
jolanta.halas@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-50

Anna Idźkowiak
Sekretarka
anna.idzkowiak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-50

Magdalena Misiewicz
Specjalista ds. organizacyjnych
magdalena.misiewicz@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-58

Maciej Schiffmann
Specjalista ds. organizacyjnych
maciej.schiffmann@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-52


Dział Finansowy

Beata Kubiak
Główna księgowa
beata.kubiak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-59

Małgorzata Ziętek
Księgowa
malgorzata.zietek@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-59

Hanna Jasicka-Nowak
Księgowa
hanna.nowak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-59


Samodzielne stanowiska

Marek Wójcik
Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych
marek.wojcik@zmp.poznan.pl

Joanna Dmyterko
Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń finansowych projektów
joanna.grochowska@zmp.poznan.pl
+48 61 633 50 61

Jan Maciej Czajkowski
Starszy specjalista ds. finansów miast
+48 61 633-50-50

Łukasz Oryszczak
Pełnomocnik Prezesa Związku
+48 61 633-50-50

Marta Rakowicz
Asystentka Dyrektora Biura
marta.rakowicz@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-51
Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Broszura konkursowa - Samorządowy Lider Zarządzania
Pobierz Download icon@2x
inne
Zgłoszenie do udziału w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury - 30.07.2020
Pobierz Download icon@2x
inne
Program FRL - marketing terytorialny
Pobierz Download icon@2x
inne
Zaproszenie na FRL - marketing terytorialny

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej