Biuro

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura
biuro@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50


Sekretariat

Marta Rakowicz
Asystentka Dyrektora Biura
marta.rakowicz@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-51
kom. 605 552 473

Anna Idźkowiak
Starszy specjalista ds. administracyjnych
anna.idzkowiak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-50
kom. 661 511 250


Dział Badań i Rozwoju

Tomasz Potkański
Z-ca Dyrektora Biura
tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 669 161 616

Sylwia Kluczyńska
Kierownik działu badań i rozwoju
sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57
kom. 601 554 912

Paweł Krawczyk
Starszy specjalista ds. badań i rozwoju
pawel.krawczyk@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-57

Aneta Kręc
Starszy specjalista ds. badań i rozwoju
aneta.krec@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-57
kom. 609 631 693

Ewa Ziółkowska
Administrator wewnętrznych systemów informatycznych
ewa.ziolkowska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57
kom. 605 552 472

Katarzyna Gumowska
Specjalista ds. badan i rozwoju
katarzyna.gumowska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-57


Dział Koordynacji i Obsługi Projektów

Alicja Grenda
Z-ca Dyrektora Biura
alicja.grenda@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-55
kom. 601 795 697

Joanna Ludwiczak
Starszy specjalista ds. logistyki
joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-53
kom. 605 267 563

Agnieszka Stencel
Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
agnieszka.stencel@zmp.poznan.pl
kom. 667 611 733

Renata Jackowiak
Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu predefiniowanego
renata.jackowiak@zmp.poznan.pl

kom. 667 611 533


Dział Informacji i Relacji Zewnętrznych

Joanna Nowaczyk
Z-ca Dyrektora Biura
joanna.nowaczyk@zmp.poznan.pl
kom. 786 876 537

Joanna Proniewicz
Rzecznik prasowy ZMP, redaktor
joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl

redakcja@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-54
kom. 601 312 741

Ewa Parchimowicz
Redaktor naczelna Miesięcznika „Samorząd Miejski"
Redaktor strony internetowej ZMP
ewa.parchimowicz@zmp.poznan.pl

redakcja@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-54
kom. 691 052 878

Hanna Hendrysiak
Redaktor
hanna.hendrysiak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 601 975 190

Krzysztof Paczyński
Starszy specjalista ds. CI i strony internetowej
krzysztof.paczynski@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-52
kom. 693 344 035

Ewa Iwańska
Starszy specjalista ds. komunikacji
ewa.iwanska@zmp.poznan.pl

+48 61 633 50 50
kom: 663 611 466

Łukasz Oryszczak
Ekspert - pełnomocnik prezesa Związku ds. relacji z miastami
lukasz.oryszczak@zmp.poznan.pl

kom. 669 611 733


Dział Współpracy Zagranicznej

Katarzyna Paczyńska
Kierownik Działu
katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-56
kom. 605 552 471

Hanna Leki
Starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej
hanna.leki@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-56
kom. 661 545 141

Alicja Stachowiak
Starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej
alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-37-09
kom. 663 232 232


Dział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Jolanta Hałas
Z-ca Dyrektora Biura
jolanta.halas@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-50
kom. 601 703 060

Magdalena Misiewicz
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
magdalena.misiewicz@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-58
kom. 605 552 470

Agnieszka Figna
Starszy specjalista ds. administracyjnych
agnieszka.figna@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-58
kom. 782 196 203

Maciej Schiffmann
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
maciej.schiffmann@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-52


Dział Finansowy

Beata Kubiak
Główna księgowa
beata.kubiak@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-59
kom. 603 978 098

Małgorzata Ziętek
Starszy specjalista ds. finansowych
malgorzata.zietek@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-59

Hanna Jasicka-Nowak
Starszy specjalista ds. finansowych
hanna.nowak@zmp.poznan.pl
+48 61 633-50-59


Samodzielne stanowiska

Marek Wójcik
Pełnomocnik Zarządu-ekspert ds. legislacyjnych
marek.wojcik@zmp.poznan.pl

kom. 517 059 299

Joanna Dmyterko
Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń finansowych projektów
joanna.grochowska@zmp.poznan.pl

+48 61 633 50 61
kom. 607 586 887

Jan Maciej Czajkowski
Starszy specjalista ds. finansów miast
+48 61 633-50-50

Adam Ostrowski
Asystent Prezesa Związku – specjalista ds. legislacyjnych
adam.ostrowski@zmp.poznan.pl

Anna Wiktorczyk-Nadolna
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji projektów
anna.nadolna@zmp.poznan.pl

+48 61 633-50-61
kom. 605 545 608

Agnieszka Stępień-Banach
Inspektor Ochrony Danych
rodo@zmp.poznan.pl

Łukasz Kozak
Informatyk
lukasz.kozak@zmp.poznan.pl


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST