Dokumenty

Opinia prawna z 10.04.2014 r. dotycząca statusu miast na prawach powiatu.

10.04.2014 | opinie prawne
Opinia obejmuje: a. blok pierwszy, w którym zostanie określony materiał normatywny dotyczący statusu miasta na prawach powiatu i jego ewolucja, b. blok drugi, w którym zostaną sformułowane tzw. wnioski de lege ferenda mające na celu umożliwienie zainteresowanym miastom uzyskanie statusu miasta na prawach powiatu, które, co do swej treści i trybu ich wdrożenia, uwzględniać będą obecnie trwające prace legislacyjne nad dwoma projektami ustaw samorządowych.

Opinia prawna z 25.03.2014 r. dotycząca finansowania zadań zleconych jst.

25.03.2014 | opinie prawne
Opinia obejmuje analizę problemu otrzymywania przez JST środków niewystarczających na pokrycie kosztów zadań zleconych przez administrację rządową oraz propozycje legislacyjne dotyczące wprowadzenia przepisów umożliwiających dokonywania przez gminy dopłat ze środków własnych do dotacji na zadania zlecone.

2014-01-28 - stanowisko Strony Sam. KWRiST ws. zasad prowadzenia polityki rozwoju

28.01.2014 | inne stanowiska i opinie

Opinia prawna z 31.12.2013 r. dotycząca kwestii zasadności ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych JST i konsekwencji łączenia mandatu parlamentarzysty i członka organu wykonawczego JST.

31.12.2013 | opinie prawne
Opinia dotyczy kwestii zasadności wprowadzenia ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz konsekwencji ustrojowych łączenia mandatu parlamentarzysty i członka organu wykonawczego JST w Polsce.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ZMP za 2013 rok

31.12.2013 | sprawozdania z działalności ZMP

2013-11-15 - stanowisko ZMP ws. opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli w kanałach telekomunikacyjnych

15.11.2013 | stanowiska i uchwały ZMP

2000-00-00 - stanowisko Komisji Administracji ZMP w sprawie zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego

04.11.2013 | wnioski komisji ZMP

2013-10-18 - stanowisko ZMP ws. ustawy prezydenckiej Rzeszów

18.10.2013 | stanowiska i uchwały ZMP

2013-09-16 - stanowisko ZMP i ŚZGiP o projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym

16.09.2013 | stanowiska i uchwały ZMP

Opinia prawna z 31.07.2013 r. w sprawie deszczówki.

31.07.2013 | opinie prawne
Opinia dotyczy kwestii celowości wprowadzenie przez gminy opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a także wskazania argumentacji z odwołaniem się do której ubiegać można się o pozyskanie aprobaty społecznej dla wprowadzenia opłat.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Broszura konkursowa - Samorządowy Lider Zarządzania
Pobierz Download icon@2x
inne
Zgłoszenie do udziału w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury - 30.07.2020
Pobierz Download icon@2x
inne
Program FRL - marketing terytorialny
Pobierz Download icon@2x
inne
Zaproszenie na FRL - marketing terytorialny

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej