Piła

województwo wielkopolskie

Piła jest największym miastem w Północnej Wielkopolsce, ważnym ośrodkiem gospodarczym i akademickim subregionu, doskonałym miejscem do inwestowania, życia i relaksu. Polityka miasta opiera się na wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez inwestowanie w gospodarkę, infrastrukturę, ofertę edukacyjną
i rekreacyjną.

Miasto zachęca inwestorów atrakcyjnym usytuowaniem geograficznym (położenie na skrzyżowaniu dróg krajowych - projektowanych dróg ekspresowych S10/S11, węzeł kolejowy, lotnisko) oraz swoim potencjałem ekonomicznym i doskonałym klimatem społecznym. Do wiodących sektorów gospodarki należą: przemysł oświetleniowy, IT (technologia informacyjna), elektrotechnika i elektronika, poligrafia, usługi kadrowo-finansowo-księgowe, transport i logistyka, BPO oraz technologie wspomagające ochronę środowiska.
Kluczowym narzędziem wspierającym rozwój przedsiębiorczości, a tym samym tworzącym korzystne warunki do lokowania inwestycji w Pile są w szczególności Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kostrzyńsko - Słubickiej i Strefa Przemysłowa, w ramach których miasto dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych. Inwestor rozpoczynający działalność na terenie Piły ma możliwość skorzystania z szeregu ulg inwestycyjnych. 

Piła to miasto-ogród malowniczo położone nad rzeką Gwdą, która przepływa przez centrum. Jest to miejsce otoczone licznymi jeziorami i lasami, sąsiadujące z rezerwatem przyrody Kuźnik. Tereny leśne i zalesione stanowią ponad połowę obszaru administracyjnego Piły. Znaczna część miasta została zakwalifikowana do obszaru Natura 2000.

W mieście nie brakuje miejsc oferujących wypoczynek i relaks wśród zieleni. Parki, rzeka (idealna na spływ kajakowy), szlaki piesze i rowerowe. Szeroka oferta kulturalna sprawia, że organizowane w mieście wydarzenia przyciągają mieszkańców Piły, jak również mieszkańców regionu. Tu nie sposób się nudzić.

URZĄD MIASTA PIŁY
Plac Staszica 10
64-920 Piła
tel. 67 212 62 10
fax 67 212 35 66
e-mail um@um.pila.pl
www.pila.pl
facebook: https://www.facebook.com/miastopila/

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej