Hrubieszów

województwo lubelskie

Hrubieszów jest najdalej na wschód wysuniętym miastem Polski. Liczące ok. 17 tys. mieszkańców miasteczko, usytuowane jest w odległości jedynie 5 km od granicy z Ukrainą. Jako stolica powiatu spełnia funkcje lokalne i regionalne, stanowiąc centralny ośrodek kultury i oświaty Ziemi Hrubieszowskiej. Położone na wschodnich Rubieżach Polski, jest miastem Trzech Kultur, bowiem tu od wieków zamieszkiwali obok siebie katolicy, prawosławni oraz Żydzi. Tworząc wielokulturową społeczność, pośród której przenikały się zwyczaje, obrzędy i tradycje - nacje te, pozostawiły po sobie niesamowitą spuściznę i wciąż dostrzegalne dziedzictwo kulturowe. Turystyczny potencjał miasta przejawia się m.in. w zabytkach takich jak unikatowa w skali Europy Cerkiew Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny czy XIX – wieczna zabudowa kramnic, niegdyś należących do ludności wyznania mojżeszowego tzw. „Sutki”.

Zachowana do dziś drewniana zabudowa starego Hrubieszowa, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie czy dom rodzinny prof. Wiktora Zina, to tylko jedne z wielu turystycznych perełek naszego miasta.

Ukazując wyjątkowość Hrubieszowa – Miasta Trzech Kultur, nie sposób nie wspomnieć o wybitnych personach światowej sławy, jakie miały związek z tym miejscem. W Hrubieszowie urodził się słynny polski pisarz – Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), Henry Orenstein – Żyd pochodzenia Hrubieszowskiego – milioner, twórca ponad 100 patentów, a ponadto pomysłodawca wyprodukowania kultowych zabawek Transformers, prof. Wiktor Zin – polski architekt, generalny konserwator zabytków (1977–1981), popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”. Swoją działalnością z miastem związani są również: światowej sławy architekt prof. Stefan Du Chateau, poeta Bolesław Leśmian, uznawany za jednego z prekursorów cybernetyki, wynalazca pierwszej maszyny do liczenia - Abraham Stern oraz ks. St. Staszic - założyciel Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, uznanego za pierwszą tego rodzaju organizacją rolniczą w Europie.

Niesamowicie burzliwy bieg wydarzeń, jaki zapisał się na kartach historii ziemi hrubieszowskiej przypomina o ważnych osobach, bitwach i wydarzeniach historycznych. Jednym z konfliktów, jaki opiewał o Hrubieszowszczyznę była bitwa pod Hrubieszowem, mająca związek z oddziałami Budionnego. Walki w Hrubieszowie należały do wyjątkowych w wojnie w 1920 roku, gdyż w sierpniu Wojsko Polskie stawiało opór Bolszewikom od strony południowo – wschodniej, a już we wrześniu od strony zachodniej. Z ziemią hrubieszowską związany jest ppłk Franciszek Kornicki - pilot legendarnego Dywizjonu 303, mjr Stanisław Basaj ps. „Ryś” - organizator i znakomity dowódca największego oddziału Batalionów Chłopskich na terenie powiatu hrubieszowskiego podczas II wojny światowej, mjr Henryk Dobrzański „Hubal”- kwatermistrz 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie. Z jego inicjatywy na terenie hrubieszowskich koszar wybudowano korty tenisowe i organizowano tam zawody sportowe w jeździectwie konnym, współcześnie dziedzicem ich tradycji jest 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Jako miasto o wielowiekowej historii, ale również miasto starające się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców mamy do zaoferowania różnorodną ofertę kulturalną i sportową.

Zainteresowani skorzystać mogą m.in. ze skateparku, parku linowego znajdującego się na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także z oferty Hrubieszowskiego Domu Kultury, w tym Kina PLON.

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1,
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 23 04
84 696 28 08
fax. 84 696 25 04 w. 30
e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
www.miasto.hrubieszow.pl
Faecbook: www.facebook.com/miastozklimatem


Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej