Informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020 – Samorząd jako pracodawca

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne (z minimum 50% udziałem samorządu). Chodzi nam przede wszystkim o znalezienie nowych rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej sprzyjających podnoszeniu motywacji pracowników.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O wodzie na Forum Rozwoju Lokalnego

W Polsce zasoby wody są szczuplejsze niż średnia w Europie przypadająca na jednego mieszkańca, dlatego bardzo istotnym elementem zarządzania wodami jest ich ochrona poprzez skuteczne ograniczanie zanieczyszczeń oraz przywracanie jakości wód. Podczas seminarium będziemy rozmawiać o lokalnej gospodarce wodnej, wodzie w przestrzeni miasta. Zapoznamy się z doświadczeniami Bydgoszczy, Kalisza, Skierniewic i Wrocławia w zarządzaniu zasobami wodnymi.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O finansach na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy do udziału w piątym seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się 18 czerwca. Podczas tego otwartego seminarium, zorganizowanego przez Związek Miast Polskich, będziemy rozmawiać o możliwościach rozwoju lokalnego w trudnej sytuacji finansowej. Seminarium należy do cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Tarcza 4.0 tematem dyskusji Komisji Wspólnej

3 czerwca, po trzech miesiącach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa KWRiST wznowiła obrady. Tarcza 4.0 była głównym tematem debaty rządowo-samorządowej. Całą listę spraw problemowych, które narosły przez czas, kiedy Komisja się nie zbierała wymienił prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, który z ramienia ZMP pełni funkcję współprzewodniczącego KWRIST.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O mieszkalnictwie na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy do udziału w czwartym już seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast, które odbędzie się 4 i 5 czerwca online. Jest ono organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego i wchodzi w skład cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Tym razem tematem spotkania będzie mieszkalnictwo jako istotny czynnik rozwoju lokalnego.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O cyfrowej transformacji miast na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy 7 maja do oglądania transmisji on-line z już trzeciego, otwartego i bezpłatnego seminarium on-line o wewnętrznych potencjałach rozwoju małych i średnich miast, poświęconego wykorzystaniu transformacji cyfrowej do rozwoju. Seminarium „Transformacja cyfrowa jako mechanizm uruchamiania endogennych potencjałów małych i średnich miast” z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” jest organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). ZMP uruchomił Forum Rozwoju Lokalnego jako otwartą platformę, która ma służyć do szerokiej debaty samorządowo-rządowo-eksperckiej na temat zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Forum Rozwoju Lokalnego - otwarta platforma debaty ZMP

Związek Miast Polskich uruchomił Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) – otwartą platformę samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty. FRL to zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te będą prowadzone w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, który jest częścią Programu „Rozwój lokalny”. Chcemy wspólnie dyskutować i projektować nowe rozwiązania w obszarach najważniejszych dla rozwoju polskich miast.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych dla miast

Poprawa komunikacji wewnętrznej urzędników, e-obsługa podmiotów gospodarczych i mieszkańców, organizacja pracy zdalnej, telemedycyna, ochrona danych i cyberbezpieczeństwo - to aktualnie najważniejsze wyzwania, zdefiniowane przez ekspertów Związku Miast Polskich i Polskiego Funduszu Rozwoju wspólnie z przedstawicielami miast. Wyzwania i realizacja najpilniejszych potrzeb w związku z epidemią COVID-19, to jednocześnie szansa dla samorządów na szybszy proces cyfryzacji przy odpowiedniej współpracy z partnerami technologicznymi. W tym celu powstała „Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych dla miast”, która ma wspierać samorządowców w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów, a przedsiębiorcom umożliwiać szybsze dotarcie do włodarzy i dopasowanie narzędzi do konkretnych potrzeb.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Związek Miast Polskich publikuje specjalne wydanie „Poradnika dla MIAST”

Aby jeszcze skuteczniej dotrzeć do mieszkańców polskich miast, nauczycieli i przedsiębiorców ze wskazówkami, inspiracjami oraz przykładami efektywnej pomocy, realizując w praktyce przesłanie „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”, wydaliśmy specjalny „Poradnik dla MIAST”, który jest dostępny na naszej stronie www.miasta.pl. To inicjatywa doradców ZMP, którzy wspomagają 54 miasta w procesie przygotowania wniosków do programu „Rozwój lokalny”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie epidemii koronawirusa

17 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego. Prezydenci i burmistrzowe obradowali w trybie telekonferencji. Zarząd Związku rozpatrywał problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i pracował nad przygotowaniem pakietu rekomendacji dla rządu, które pomogą lepiej zorganizować i usprawnić pracę urzędów oraz funkcjonowanie całych społeczności lokalnych.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Broszura konkursowa - Samorządowy Lider Zarządzania
Pobierz Download icon@2x
inne
Zgłoszenie do udziału w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury - 30.07.2020
Pobierz Download icon@2x
inne
Program FRL - marketing terytorialny
Pobierz Download icon@2x
inne
Zaproszenie na FRL - marketing terytorialny

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej