Informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Jubileusz 30-lecia współpracy polskich i niemieckich samorządów

Zapraszam 17 czerwca br. o godz. 10.00 na konferencję online na platformie ZOOM poświęconą relacjom samorządów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej pt. „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów”. W 2021 roku przypada bowiem 30. rocznica podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego na Forum Rozwoju Lokalnego

Podczas seminarium nasi eksperci i doradcy zaprezentują narzędzia diagnostyczne oraz planowania strategicznego wypracowane w Związku Miast Polskich oraz możliwości i korzyści, jakie one dają. Narzędzia te pozwalają na rzetelne strategiczne planowanie rozwoju lokalnego opartego o diagnozę, która wykorzystuje dane statystyczne, badania społeczne oraz uwzględnia powiązania funkcjonalne.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O reformie ochrony zdrowia na Komisji Wspólnej

Minister zdrowia Adam Niedzielski - który na wniosek strony samorządowej wziął udział w spotkaniu Komisji Wspólnej 19 maja br. - zapowiedział zmianę zapisów dotyczących reformy ochrony zdrowia w Krajowym Planie Odbudowy. Nie będzie już mowy o centralizacji, lecz o nowym modelu organizacyjnym. Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej z dużą rezerwą podeszli do zapowiedzi ministrów zdrowia.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Komisja Wspólna będzie dalej pracować nad KPO

Powołaniem specjalnego, rządowo-samorządowego zespołu roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy zakończyła się dyskusja nad projektem KPO na KWRiST 30 kwietnia br. Zespół spotka się 5 maja br.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Zapraszamy do Związku Miast Polskich!

Ruszyła właśnie akcja online zapraszająca do Związku Miast Polskich. Ponad 600 miast w Polsce otrzyma list Prezesa ZMP w tej sprawie wraz z innymi materiałami informacyjnymi o naszej działalności.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Po posiedzeniu Zarządu ZMP - 14 kwietnia 2021 r.

Podczas posiedzenia 14 kwietnia br. Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie: sytuacji polskiego ciepłownictwa, konieczności uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki, systemowej reformy podatku od nieruchomości oraz działalności leczniczej.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O Krajowej Polityce Miejskiej 2030 na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza 8 kwietnia br. (godz.10.00-13.00) na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego online, które tym razem będzie poświęcone aktualnemu stanowi prac nad Krajową Polityka Miejską 2030 (KPM2030). W ten sposób zostanie zainicjowana szeroka dyskusja nad KPM, do której zostały zaproszone wszystkie miasta. XVIII Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu” odbywa się w ramach cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Budujemy odporność miast i gmin - ZMP wspiera współpracę i partnerstwo JST

Opracowany został właśnie pierwszy z raportów diagnostycznych dla 38 partnerstw miast i gmin, uczestniczących w pilotażowym projekcie Centrum Wsparcia Doradczego. ZMP prowadzi go na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Od kilku miesięcy doradztwem objętych jest ponad 370 gmin, borykających z problemami rozwojowymi. Pogłębiona i wszechstronna diagnoza, wykorzystująca zawansowane narzędzia technologiczne, badania społeczne i integrację dostępnych danych, to jeden ze znaków firmowych podejścia ZMP do strategicznego planowania rozwoju. Ta metodyka stosowana jest przez nas w działaniach doradczych dla samorządów.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
ZMP aktywnie włącza się w debatę o polityce miejskiej

Aby Krajowa Polityka Miejska 2030 odzwierciedlała rzeczywiste oczekiwania miast, ZMP postanowił zebrać od miast członkowskich oraz miast zaangażowanych w realizację projektów realizowanych przez Związek uwagi i postulaty w formie wyzwań, oczekiwanych kierunków działań oraz pożądanych regulacji prawnych (ANKIETA – termin wypełnienia do 1 kwietnia br.).

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O gospodarce odpadami na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Gospodarka odpadami będzie tematem najbliższego siedemnastego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, na które zaprasza Związek Miast Polskich 25 marca br. (10.00-13.00). To kolejne bezpłatne seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Jego tematem będzie „Gospodarka odpadami – zagrożenie czy szansa dla rozwoju lokalnego”.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie zapowiadanych zmian w prawie oświatowym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP i UMP w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie możliwych skutków wprowadzenia niektórych przedsięwzięć z programu „Polski Ład” (wstępna wersja)
Pobierz Download icon@2x
inne
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wsparcie dla jednostek samorządu lokalnego we wdrażaniu strategii rozwoju

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej