Informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
16 miast podpisało w Poznaniu Europejską Kartę Równości KNowa informacja prasowa

W trakcie Europejskiego Forum Samorządowego – Local Trends 2021, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Związek Miast Polskich (ZMP) 11 października 2021 r. zorganizowały ceremonię, podczas której prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączyli oni w ten sposób do prawie 2 tysięcy samorządów w całej Europie.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Zaproszenie na Local Trends i ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości

Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu, 11-12 października, odbędą się dyskusje na temat największych wyzwań, przed którymi obecnie stoją samorządy lokalne, czyli walki ze skutkami pandemii i konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Pierwszego dnia będzie miała miejsce także ceremonia podpisania przez polskie miasta Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przygotowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) i Związek Miast Polskich (ZMP).

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Po Zarządzie ZMP w Krakowie

Podczas posiedzenia 24 września br. w Krakowie członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowiska m.in. w sprawie dochodów JST w kontekście „Polskiego Ładu”, ustawy wdrożeniowej m.in. KPO i kryzysu uchodźstwa. Zarząd Związku negatywnie zaopiniował nowelizację ustawy o dochodach JST, uchwaloną przez Sejm RP 17 września br. na podstawie zawartego w druku 1531 rządowego projektu ustawy o „wsparciu” JST w związku z programem „Polski Ład”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O funduszach unijnych i KPO na Forum Rozwoju Lokalnego (FRL)

Zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym seminarium Forum Rozwoju Lokalnego online, 30 września (czwartek) od godz. 10.00 do 14.00, którego tematem będzie - „Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O transformacji energetycznej po raz drugi na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne XXII seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Transformacja energetyczna polskich miast II”, które odbędzie się 9 września br. Obecnie przed miastami stoją bowiem ogromne wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu. Coraz bardziej zauważalne są zmiany klimatu, a także zła jakość powietrza, z którą miasta muszą się zmierzyć. Dlatego samorządy muszą szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Ważne jest to, aby rozwiązania te wykorzystywały i uruchamiały lokalny potencjał miast.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Kategoryczny protest przeciwko rządowym zmianom w Prawie oświatowym

Związek Miast Polskich w stanowisku podjętym podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Tarnowie, 27 sierpnia br. , kategorycznie protestuje przeciwko resortowemu projektowi zmian w Prawie oświatowym, które ignorują fakt, że – zgodnie z ustawami ustrojowymi – edukacja jest zadaniem własnym gmin i powiatów.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów oraz promocja filmu

Współpraca polsko-niemiecka nie mogłaby się rozwijać bez niemal tysiąca partnerstw między polskimi i niemieckimi samorządami – uznali uczestnicy konferencji online „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów” 17 czerwca br. w 30. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podczas konferencji odbyła się także prapremiera filmu „Traktat samorządów”, który powstał na zlecenie Związku Miast Polskich.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O przedsiębiorczości i gospodarce lokalnej na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza 8 lipca br. (czwartek) na XXI seminarium online, które odbywa się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Lokalna gospodarka w rozwoju miast”. Seminarium będzie poświęcone tematowi przedsiębiorczości oraz stanowi lokalnych gospodarek. W trakcie seminarium przedstawimy kompleksową analizę miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
O Krajowej Polityce Miejskiej 2030 po raz drugi na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne, XX seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 – samorząd lokalny w jej tworzeniu i wdrażaniu II”, które odbędzie się 24 czerwca br. (czwartek). Będzie ono poświęcone tworzeniu i wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Nadrzędnym celem KPM 2030 jest zrównoważona transformacja polskich miast w kierunku silnych i odpornych, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Dzień Przedsiębiorcy 2021 | Kampania informacyjna #MiastaNowa informacja prasowa

21 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Przedsiębiorcy, oficjalnie ustanowiony 5 lat temu przez Sejm RP. Pomimo przyjęcia tej uchwały w 2016 roku, do dzisiaj Dzień ten nie zaistniał szerzej w świadomości Polaków. Chcąc zmienić obecny stan rzeczy, stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) i Związek Miast Polskich (ZMP) wspólnie z blisko 100 samorządami organizują ogólnopolską kampanię informacyjną #MiastazPrzedsiębiorcami, której celem jest przedstawienie istoty i roli przedsiębiorców w wymiarze lokalnym oraz znaczenia ich wspierania i rozwoju. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Działaj lojalnie – kupuj lokalnie”, zachęca do wspierania lokalnych firm poprzez kupowanie ich produktów i usług, co jest sposobem na zatrzymanie kapitału w danym mieście.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Opinia Zarządu ZMP o ustawie z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej

Kalendarz wydarzeń

Miasta
4
październik 2021

24
październik 2021

27
październik 2021

28
październik 2021

29
październik 2021

30
październik 2021

Październik 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej