Dokumenty

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19

30.03.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich protestuje przeciwko przyjęciu w sposób urągający zasadom demokracji, zgłoszonej w drugim czytaniu poprawki nr 177, która w uchwalonej ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jest zawarta w art. 40.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299

29.03.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich, opiniując projekt ustawy, zwraca uwagę na problemy, które dotyczą funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego podczas epidemii wirusa CoViD-19, a które wymagają uwzględnienia w ustawach dotyczących funkcjonowania państwa w tym czasie. Zarząd wobec spodziewanego w najbliższych dniach silnego spadku dochodów JST oczekujemy też na pilne decyzje dotyczące niezbędnej osłony antykryzysowej dla sektora komunalnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

26.03.2020 | propozycje legislacyjne
Projekt ustawy zawiera pakiet osłonowy dla firm, zapobiegający zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Przedłożony projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. Dokonuje on szeregu zmian w specustawie, nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także wprowadzając nowe mechanizmy.

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

26.03.2020 | propozycje legislacyjne

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26.03.2020 | propozycje legislacyjne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

26.03.2020 | propozycje legislacyjne

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie koniecznych rozwiązań w stanie epidemii

25.03.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd wzywa rząd RP do prawnego usankcjonowania wprowadzonych rozwiązań poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Zarząd popiera przy tym wnioski wielu miast o wstrzymanie praktycznie niemożliwych do realizacji przygotowań do wyborów powszechnych, wyznaczonych na dzień 10 maja br.

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie stanu epidemii CoViD 19

19.03.2020 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku rozpatrzył problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i na tej podstawie przedkłada rządowi pakiet działań antykryzysowych, których przeprowadzenie usprawni pracę urzędów i miejskich jednostek organizacyjnych oraz funkcjonowanie społeczności lokalnych. Na przykład zmiany wymagają niektóre przepisy zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r., które są związane z koniecznością pilnej realizacji zadań wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST - przywrócenie zasady rekompensowania (z UZASADNIENIEM)

02.03.2020 | propozycje legislacyjne
Potrzeba wydania ustawy wprowadzającej zasadę rekompensowania wynika z konieczności ochrony budżetów JST, od stanu których zależy poziom życia naszych społeczności lokalnych oraz tempo rozwoju kraju w jego najbliższym obywatelom wymiarze. Proponowana zmiana przywróci do systemu dochodów JST część rekompensującą subwencji ogólnej, podobnie do rozwiązania ustawowego obowiązującego w Polsce do końca roku 2003.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Miast Polskich w 2019 roku

02.03.2020 | sprawozdania z działalności ZMP

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej