Dokumenty z kategorii 'inne'

Uwagi Związku Miast Polskich do projektu założeń Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020

23.06.2020 | inne
Związek popiera główną ideę zaproponowanego przez rząd Funduszu – chęć wsparcia zaplanowanych na ten rok przez JST wydatków inwestycyjnych. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że miasta na prawach powiatu przy wyliczaniu ich wskaźnika "zamożności" w proponowanym kształcie będą wyraźnie poszkodowane.

Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce - projekt z 16 czerwca br.

16.06.2020 | inne
OECD, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowało metodę samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w celu wspierania JST w planowaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego. Przedsięwzięcie to jest częścią projektu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w JST w Polsce".

RAPORT Z WYBORÓW PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2020 ROKU

25.05.2020 | inne

Raport o sytuacji biznesu w Krakowie w czasie epidemii

21.05.2020 | inne
Raport o sytuacji biznesu w Krakowie w czasie epidemii. Obraz sytuacji przedsiębiorczości w mieście na podstawie badań ankietowych (278 respondentów).

Raport na temat stanu finansów JST - 21 lutego 2020 roku

21.02.2020 | inne
Przedstawiamy najnowszy, zaktualizowany 21 lutego br., raport na temat finansów samorządów, który został opracowany dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przez Andrzeja Porawskiego i Jana Macieja Czajkowskiego na posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 r, a następnie uzupełniony po debacie na posiedzeniach KWRiST i zespołu. Obraz, jaki wyłania się z pobieżnej analizy dostępnych danych, nie jest optymistyczny.

Stan finansów JST - raport Strony Samorządowej na posiedzeniu KWRiST (Z. Frankiewicz)

08.08.2019 | inne

Pismo ZMP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podziału subwencji oświatowej

08.08.2019 | inne

Sytuacja finansów JST - wybrane wskaźniki (Andrzej Porawski, Jan M. Czajkowski)

08.08.2019 | inne

Stan finansów JST - raport

17.07.2019 | inne
Przedstawione w tym z konieczności skrótowym raporcie dane pochodzą przede wszystkim z baz danych Ministerstwa Finansów, dotyczących wykonania budżetów JST w latach 2006-2018, a także z aktualnej bazy pochodzących z wieloletnich prognoz finansowych JST. Dodatkowo posłużono się danymi Eurostatu, GUS-u (dotyczącymi zatrudnienia w administracji publicznej) oraz dostępnych analiz rynkowych, a także przygotowanym na zlecenie MIiR raportem nt. potrzeb inwestycyjnych części sektora samorządowego.

Karta zgłoszenia do komisji problemowych Związku. Kadencja 2018-2023

25.03.2019 | inne

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Uwagi Związku Miast Polskich do projektu założeń Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020
Pobierz Download icon@2x
inne stanowiska i opinie
Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie finansowania oświaty
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej ... (z 9 czerwca br.)
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Uzasadnienie do projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej ... (z 9 czerwca br.)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej