Dokumenty

2016.10.18 Konferencja kończąca projekt predefiniowany "Budowanie kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego"" Poznań
materiały konferencyjne i pokonferencyjne
Prezentacja, Partnerstwo Gmin Nadoodrzańskich, Czerwieńsk
2000-00-00 - stanowisko Komisji Administracji ZMP w sprawie zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego
wnioski komisji ZMP
2011-05-24 - stanowisko Strony Sam. KWRiST ws. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej
inne stanowiska i opinie
2017-02-17 - stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie statusu drogi krajowej nr 12
stanowiska i uchwały ZMP
Komunikat ZMP w sprawie Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Serocku
inne
Zarząd Związku, obradujący w Łodzi w dniu 17 lutego br., biorąc pod uwagę rozwój sytuacji samorządu terytorialnego w ostatnim okresie, postanowił zmienić ustalony wcześniej porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich o dyskusję o sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie stanowiska w tej sprawie.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

opiniowanie od 20.08.2018 do 24.08.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

opiniowanie od 09.07.2018 do 17.07.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o mianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje