Dokumenty z kategorii 'publikacje'

Książka „Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018”

07.11.2018 | publikacje
Książka o historii Związku Miast Polskich autorstwa Bogdan Mościckiego ukazała się w przeddzień obchodów stulecia odrodzenia naszego państwa. Publikacja koncentruje się na opisie działań dotyczących legislacji. Ze względu na dużą aktywność ZMP wiele zagadnień opisano wybiórczo, ale ze wskazaniem tych spraw i okresów, kiedy działalność Związku wyróżniała się czymś szczególnym na tle ogólnej historii polskiego samorządu.

Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy

25.10.2018 | publikacje

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2017

31.08.2017 | publikacje

Analiza tempa rozwoju tzw. gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin w Polsce

31.07.2017 | publikacje

Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce

13.02.2017 | publikacje

"Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego." Poznań - Kozienice 2016

30.12.2016 | publikacje
Publikacja opiera się na głównej tezie, że w dotychczasowej praktyce samorządów gminnych polityka społeczna nie jest wystarczająco doceniana jako czynnik rozwoju lokalnego, co powoduje, że gminy nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości działań na rzecz rozwoju w tym zakresie. Przedmiotem badań są trzy gminy dobrane w sposób celowy, tj. Grójec, Kozienice i Szydłowiec.

Raport z realizacji projektu norweskiego "Rozwój współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w Polsce". Poznań, 2016

17.10.2016 | publikacje

"Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju." Poznań, 2016

15.05.2016 | publikacje
Oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą prawie pięć lat wytężonej pracy na rzecz rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych i wsparcia w tym zakresie współdziałania międzysamorządowego i międzysektorowego. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Tomasza Potkańskiego.

"Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym." Poznań, 2014

30.09.2014 | publikacje
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tego typu w Polsce raport o różnych aspektach zatrudnienia w sektorze samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem form dialogu między pracownikami i pracodawcami w sektorze samorządowym. Raport powstał w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach „Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego”.

URBACT toolkit

15.06.2013 | publikacje
Podręcznik przygotowany w języku polskim, metodologii URBACT. Praktyczny poradnik w jaki najlepszy sposób realizować projekty URBACT

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Subwencja oświatowa 2020 - wniosek ZMP do Senatu RP
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 21 lutego 2020 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej