Podczas konferencji 6 i 7 kwietnia pt. „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji…” omawiano propozycje zmian ustaw stabilizujących finanse samorządów.

6 i 7 kwietnia 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja pt. „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji: Stabilizacja finansów, strategie ubezpieczeniowe, minimalizacja ryzyk inwestycyjnych”. Organizatorami konferencji było miasto Piotrków Trybunalski, Firma EIB oraz Związek Miast Polskich.

Pierwszy dzień poświęcony był ubezpieczeniom w jednostkach samorządu terytorialnego. Analizowano rynek ubezpieczeń dla JST i spółek komunalnych. Następnie Bogdan Munik, sekretarz miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaprezentował korzyści wynikające z konsolidacji ubezpieczeń pracowniczych na przykładzie UM oraz jednostek organizacyjnych Piotrkowa. Podkreślał przede wszystkim, że najistotniejszym elementem dla osób odpowiadających za stan finansów jednostek jest ograniczenie w znaczący sposób wysokości składek ubezpieczeniowych.
Przedstawiciele Firmy EiB prezentowali narzędzia ubezpieczeniowe, dzięki którym ryzyko inwestycyjne jest minimalizowane. Omówiono również ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych. To stosunkowo nowy produkt związany z ochroną wrażliwych danych osobowych, które znajdują się w posiadaniu JST.

Drugiego dnia konferencji Ryszard Reszke, skarbnik miasta Gliwice omówił projekty siedmiu ustaw stabilizujących finanse miast. Był to dalszy ciąg dyskusji nt. projektów, które omawiane były w styczniu w Bydgoszczy na posiedzeniu Komisji Finansów ZMP. Prezentowany w Piotrkowie pakiet, częściowo uwzględnił uwagi członków Komisji. Zanim zostanie przedłożony stronie rządowej, ponownie będzie omawiany na konferencji BGK w dniach 24-25 maja 2017 r. w Warszawie. Do tego czasu miasta nadal mogą zgłaszać swoje uwagi.
Do pakietu siedmiu ustaw omawianych przez Ryszarda Reszke dołączona została propozycja ustawy wraz z uzasadnieniem o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaprezentował ją Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP zaznaczając, że modyfikuje ona zapisy art.7 ustawy i dotyczy wprowadzenia ponownie części rekompensującej subwencję ogólną.

Na temat stanu finansów samorządowych i ich znaczenia dla rozwoju mówił także dr Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego.

Informację przygotowała Sylwia Kluczyńska