Udostępniamy prezentacje, które towarzyszyły wystąpieniom prelegentów podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Poznaniu. Dotyczą m.in. edukacji, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami.

Udostępniamy (poniżej w załącznikach ) prezentacje, które towarzyszyły wystąpieniom prelegentów podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Poznaniu

  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • Dr inż. Wojciech Myślecki: Rola samorządu terytorialnego w polityce rozwoju Polski
  • Współpraca miast na szczeblu europejskim - PROJEKTY URBACT W POLSCE
  • Marek Wójcik: Edukacja a rozwój
  • Ryszard Grobelny: Możliwości rozwoju miast a rosnące obciążenia finansowe
  • Daniel Wolny: Jak Katowice dbają o jakość powietrza
  • Andrzej Guła: Rola polskich miast w walce o czyste powietrze
  • Leszek Drogosz: Wyzwania klimatyczne dla polskich miast. Adaptacja do zmian klimatu na przykładzie m.st. Warszawy
  • Krzysztof Choromański: Rozwój miast a wyzwania środowiskowe - odpady
  • „Rozwój miast a wyzwania środowiskowe” (odpady, smog, klimat)