Aktualności z tematu - „Zgromadzenia i Zarządy ZMP”
Thumb 1 3 2
26 marca odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP. Było poświęcone zebraniu uwag i przygotowaniu stanowiska w związku z pakietem ustaw antykryzysowych uchwalanych przez Parlament.
Thumb 1 3 logo zmp 2
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do którego udało nam się dotrzeć, są zapisy proponowane przez ZMP
Thumb 1 3 5
W trybie telekonferencji prezydenci i burmistrzowie wchodzący w skład Zarządu ZMP pracowali 17 marca nad rozwiązaniem problemów miast w stanie zagrożenia epidemicznego oraz rekomendacjami dla rządu.
Thumb 1 3 dsc00245
350 przedstawicieli polskich miast, eksperci i goście, dziennikarze. Wydyskutowane i uchwalone stanowiska, apele, rozmowy, głosowania - takie było tegoroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP we Wrocławiu.
Thumb 1 3 dsc00044
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP we Wrocławiu 5 marca 2020 r. pozytywnie zaopiniowano senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i przyjęto do ZMP trzy nowe miasta.
Thumb 1 3 dsc00831
We Wrocławiu zakończyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Publikujemy galerię zdjęć z drugiego dnia spotkania miast.
Thumb 1 3 dsc00740
Pismo Samorządowe „Wspólnota”, Elżbieta Radwan, Bogdan Bieniek, Andrzej Pietrasik oraz Piotr Grzybowski – to laureaci Medali Honorowy Związku Miast Polskich. Wręczono je podczas Zgromadzenia Ogólnego.
Thumb 1 3 zo zmp relacja2
Stanowisko w sprawie koniecznej naprawy finansów samorządowych oraz Apel o zażegnanie kryzysu polskiej oświaty – to dwa dokumenty, które przyjęli delegaci drugiego dnia Zgromadzenia Ogólnego ZMP.
Thumb 1 3 zo zmp wybory
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa i Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina – to nowi członkowie Zarządu Związku Miast Polskich wybrani 5 marca przez Zgromadzenie Ogólne.
Thumb 1 3 dsc00161
Podsumowaniem działań Związku w 2019 roku, a także programem działania na kolejny rok, uchwaleniem budżetu oraz wyborem dwóch nowych członków Zarządu zajmowali się delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP.
Thumb 1 3 dsc00246
Przedstawiciele ponad 250 miast, a także parlamentarzyści, niedawni samorządowcy, eksperci oraz dziennikarze biorą udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich we Wrocławiu.
Thumb 1 3 330
Kolejne trzy nowe miasta przystąpiły do Związku Miast Polskich. Mrągowo, Przasnysz i Skarszewy zostały przyjęte w poczet członków ZMP przez Zarząd Związku 5 marca br. na posiedzeniu we Wrocławiu.
Thumb 1 3 26539148770 41a0e45348 k
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP we Wrocławiu 5 marca 2020 r. został m.in. zaopiniowany projekty ustawy Prawo drogowe oraz rządowy Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.
Thumb 1 3 spr2019
Po ostatnich wyborach samorządowych nastąpił wzrost zainteresowania działalnością Związku Miast Polskich, który wyraził się powrotem miast do ZMP, a także napływem nowych miast w ciągu 2019 roku.
Thumb 1 3 dsc00006
Podczas posiedzenia 14 lutego br. w Poznaniu Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz działań organów ścigania wobec burmistrzów.
Thumb 1 3 328 www
Pionki, Zawiercie i Ząbkowice Śląskie to nowe miasta w Związku Miast Polskich - Zarząd ZMP obradujący w Poznaniu 14 lutego przyjął w swój poczet nowych członków. Związek liczy teraz 328 miast.
Thumb 1 3 17678
Podczas posiedzenia w Poznaniu 14 lutego br. Zarząd ZMP przyjął stanowisko w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Thumb 1 3 podsuma www
Finanse samorządowe, ceny energii elektrycznej, odpady komunalne, wzrost luki finansowej w oświacie - w tych m.in. sprawach Związek Miast Polskich zabierał w 2019 roku stanowczy głos.
Thumb 1 3 1
Podczas posiedzenia 17 stycznia br. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju Zarząd ZMP podjął m.in. stanowisko w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych.
Thumb 1 3 zo wroc 19
5 i 6 marca br. we Wrocławiu odbywa się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów są możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.
Thumb 1 3 dsc09961
Zarząd ZMP w Szczawnie-Zdroju 17 stycznia podjął stanowisko w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dot. finansowania oświaty.
Thumb 1 3 park zdrojowy
Podczas posiedzenia 17-18 stycznia br. członkowie Zarządu ZMP zajęli się zaopiniowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. odpadów, utrzymania czystości i porządku w gminach oraz dróg publicznych.
Thumb 1 3 dsc09828
Podczas posiedzenia w Radomiu 13 grudnia br. członkowie Zarządu ZMP przyjęli Założenia projektów ustaw planowanych do przedłożenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Thumb 1 3 film kielce
Prezentujemy filmy z debaty w Kielcach na temat priorytetów legislacyjnych ZMP, które mają obecnie szansę realizacji dzięki aktywności senatorów wywodzących się z samorządu i ZMP.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x