Aktualności
Thumb 1 3 9832145b499b0e3dddb647c9681281d5f4ce160e
5 marca br. odbyła się pierwsza edycja Gali „Puls Żychlina”. W ten wyjątkowy wieczór, władze miasta podziękowały osobom, organizacjom, partnerom gospodarczym za chęć współdziałania, współtworzenia ...
Thumb 1 3 dfea8172a759ef9ff0ec57139bc56800b51385f9
Związek Miast Polskich informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego naborze ekspertów do oceny wniosków konkursowych w ramach programu regionalnego.
Thumb 1 3 e6ac41b39cadd652464b52ff9f23836b951e662a
6 marca podpisano umowę z wykonawcą - firmą Skanska – na realizację Centrum Przesiadkowego w Świdnicy. Projekt obejmuje m.in. zagospodarowanie terenu wokół budynku dworca, budowę dworca autobusoweg...
Thumb 1 3 161d271c0e4318c40a1cfe7ed62d75c5d429796e
Po pięcioletniej przerwie prezydent Bronisław Komorowski reaktywował Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w nowej formule. Do 15 kwietnia instytucje zgłaszające, w tym także sa...
Thumb 1 3 11cb07b9f7e6f0a2d3b9b5625b32a57340e86115
Sulęcin promuje swoje walory turystyczne podczas Targów Turystycznych ITB w Berlinie. Te największe i najważniejsze targi turystyczne w Europie i na świecie odbywają się w dniach 6 - 10 marca 2013 ...
Thumb 1 3 9496f85c74348b47d02a3a1cf21d0349067ed833
Rada Miasta Gdańska przegłosowała zmiany w budżecie Gdańska. Dzięki przesunięciom wracają środki na rewitalizację Dolnego Miasta. Działania, wpisane w projekt rewitalizacji dzielnicy, realizowane b...
Thumb 1 3 f47e1ac4cd540a59fe3aea34d22ef5b981b49b52
Z okazji 10. rocznicy przyznania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kielce ukazała się limitowana seria albumu „Kielce Miasto Papieskie”. Książka ukazuje związki Ojca Świętego ze ...
Thumb 1 3 74a0831e7a2e4e0449aa2ebbf5ee186f4d863381
1 marca 2013 r. w cieszyńskim Ratuszu odsłonięto tablicę z nazwiskami osiemnastu osób, wobec których wydano w Cieszynie w 1946 r. polityczne wyroki śmierci. Upamiętniono tych wszystkich bohaterów, ...
Thumb 1 3 a65a6f1117c461668d38cba6a82677b17f70eb72
Częstochowscy radni, bez głosu sprzeciwu, przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania Okien Życia. Dokument powstał w odpowiedzi na propozycję zakazu ich funkcjonowania, którą zgłosił Komitet Praw...
Thumb 1 3 e4273c649a6ef106bf226180f9ab7bdd0fc0c5c8
XVIII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w Inowrocławiu odbędzie się 23-24 kwietnia br. Głównym tematem debaty naukowej ma być „Bezpieczeństwo epidemiologiczne w zakażeniach, skażeniach i zatruciach...
Thumb 1 3 04cd1e9aef1a930893a03453c34efc98fa771188
Celem konferencji, która odbyła się w Katowicach i zgromadziła prawie 200 przedstawicieli JST, była prezentacja problemów związanych z wejściem w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych i op...
Thumb 1 3 2dc87eb4d60c3b93c75727ca1c24b09bf92a1d77
Zaproszenie na transmisję internetową na żywo z seminarium inaugurującego program pt. „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi”, które odbędzie się 5 marca br. w godz. 11:00 – 14:00 w Centrum Prasow...
Thumb 1 3 16356330660633130241fa9e35615213c1f175c0
Na posiedzeniu Komisji Wspólnej, które odbyło się 28 lutego br. zabrakło dyskusji systemowej, ale już w marcu odbędzie się kolejna debata – na temat „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w ...
Thumb 1 3 493b8f1b759e3946b6dd1e561932f802d7a93ced
Pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego ZMP, odbywającego się w Kołobrzegu, delegaci zdecydowali, iż wśród priorytetów działania Związku na 2013 rok znajdą się kwestie edukacji, finansów i ustawy „śm...
Thumb 1 3 193
W nr 4 „Gazety Samorządu i Administracji” z 20 lutego 2013 r. kolejny "Samorząd Miejski", a w nim m.in. wspomnienia o zmarłym profesorze Michale Kuleszy. Piszą o nim samorządowcy z całej Polski.
Thumb 1 3 94739b06d6422d247474219d418b64c73ff494df
Uznani polscy reportażyści pokazują miasto z różnych stron. Książka otwiera cykl „Biblioteka Polska XXI wieku. Złota Kolekcja Małych Ojczyzn”, który jest realizowany w ramach projektu Fundacji Proj...
Podczas posiedzenia Zarządu w Kołobrzegu 28 lutego br., przed obradami ZO, zaopiniowane zostaną m.in. projekty: ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym (prezydencki) i ustawy o poprawie...
Thumb 1 3 a8bd54df1b6be1d50db9eb26bfc16f631d8ae2f5
W trzech gliwickich centrach handlowych pojawiły się ekspozytory z logo miasta. Znaleźć można na nich informacje o ciekawych imprezach i wydarzeniach odbywających się w mieście oraz o innych przeds...
Thumb 1 3 605f060ece32cb960371cac60033f6773580392a
W związku z ogłoszeniem przez MRR konkursu na projekty realizowane przez partnerstwa JST zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, które odbędzie...
Thumb 1 3 db97f236a4f6cb147bb3cccf73bdfd12e1225e52
ZMP oraz ŚZGiP zapraszają 25 lutego br. (poniedziałek) do Katowic (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) na ogólnopolską konferencję, której celem jest prezentacja problemów związanych z wejś...
Thumb 1 3 4465bdfa1f42e4a76860077aea44e889493c4712
Ukazało się kolejne wydanie miesięcznika ZMP „Samorząd Miejski”. Można je znaleźć w nr 2 „Gazety Samorządu i Administracji” z 20 stycznia 2013 r.. W czasopiśmie m.in. relacja z pierwszego czytania ...

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x