Aktualności
Thumb 1 3 56c3b3244aa8aeb50d58ca607485bc89f16c7974
Celem konferencji 14 lutego w Warszawie jest stworzenie możliwości spotkania dwóch stron czyli przedstawicieli samorządu i inwestorów. Odbędzie się też wręczenie nagród „LIDERZY WZROSTU” dla najprę...
Thumb 1 3 192
W pierwszym w tym roku numerze "Samorządu Miejskiego" o prezentacji w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o dochodach JST. Posłowie posłali projekt do dalszych prac parlamentarnych.
Thumb 1 3 d0fdbbead08f25f75976ff0945310f893b86891a
Fundusze unijne na lata 2014 – 2020 były tematem spotkania prezydentów Chełma, Białej Podlaskiej, Zamościa i Puław jakie odbyło się 31 stycznia 2013 w Chełmie. Prezydenci obawiają się, że ich miast...
Thumb 1 3 18d78228d420ce345dc944f2fce83609bb0c72c7
Pamięć o nim uczczono m.in. poprzez przemarsz ulicami miasta pod mogiłę powstańców na cmentarzu parafialnym, odsłonięcie nowej tablicy, apel pamięci i salwę honorową.
Thumb 1 3 3e5527b377f4df8ca682410372d05f3f0370d901
1,3 mln zł na zamówieniach usług w drodze przetargów zaoszczędzi Jarocin w 2013 roku. Będzie to możliwe dzięki rewolucji w podejściu do pieniędzy samorządowych, do środków publicznych - mówi burmi...
Thumb 1 3 7582cbe19026c4385eebb0b3a5551ccd66753040
19 mieszkań specjalnie przystosowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych buduje Szczecińskie TBS. Będą to pierwsze takie lokale w zasobach miasta. Również teren wokół budynków zaprojektowano z...
Thumb 1 3 15d8d41609f52a3f77b6aec6304b4c006181eb9c
Związek Miast Polskich i miasto Sosnowiec zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach na temat etykiety i protokołu dyplomatycznego oraz budowania zaangażowania społecznego, które odbędą się 12...
15 lutego br. w Warszawie odbędzie się konferencja informacyjna na temat konkursu dotacji dla partnerstw samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016.
Thumb 1 3 4fa2a3ce5aad2892408a9464295e03833edebff1
Podsumowanie sesji Dorocznej Konferencji URBACT
Thumb 1 3 ef9e9568ee5335f84cc22968158197ec4e0fd305
„Po co seniorom kultura?” – to tytuł projektu badawczego, który w 2012 r. realizowało Regionalne Obserwatorium Kultury UAM wraz ze Związkiem Miast Polskich. Podsumowaniem projektu jest raport końco...
Thumb 1 3 cdb020300ebde44b243612938722da4edb1d42f1
Powstanie wspólny projekt zintegrowanego systemu transportowego subregionu legnickiego. Prezydent Legnicy podpisał w tej sprawie list intencyjny. Partnerami tego przedsięwzięcia stały się miasta: L...
Thumb 1 3 e6de7aecbe3547a5faed6b7198b0de414bdc5ae8
Czesi i Polacy chcą budować wspólny ośrodek przygotowań olimpijskich w sportach narciarskich. Harrachov, Szklarska Poręba i narodowe Związki Narciarskie podpisały porozumienie w sprawie organizacji...
Thumb 1 3 8a40c9adaeb0c6ab48c2865acc6b4e737d4aa57c
W raporcie "TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013" przygotowanym przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc liderem w zakresie działalności promocyjnej ponown...
Thumb 1 3 3c8be65dbca4f776c408e0c08bbee91b413d782f
Samorządowcy zdecydowali się złożyć do Premiera skargę na ministrów: sprawiedliwości, zdrowia oraz transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, zarzucając im naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy o KWR...
Thumb 1 3 1a2f7bbb37cc4026dd7ae76f8b22e7b8a7c94ec5
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 25 stycznia br. dyskutowano m.in. na temat projektu ustawy o systemie oświaty (przedszkola) oraz „prezydenckiego” projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie tery...
Thumb 1 3 29d6e2e39f4b4c0c831803a054d0a111f4955afa
28 stycznia 2013 r. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja informacyjna dotycząca projektu predefiniowanego Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzęd...
Thumb 1 3 5c4121c5423fb778218e8f0f238a96aeee91dc4c
MRR zaprasza do Łodzi 8 lutego br. na spotkanie informacyjne, którego celem będzie zapoznanie wnioskodawców z zasadami konkursu oraz wymogami dotyczącymi dokumentacji aplikacyjnej.
Gdynia, 17-18 stycznia 2013 roku
Thumb 1 3 be801348673916fb3abd34ecb11b0c80a6b4ab64
Możliwość wprowadzenia mechanizmów łagodzących skutki indywidualnego wskaźnika zadłużenia, brak zgody na bezprzetargowe zlecenie firmom komunalnym wywozu odpadów, propozycje zmian w KN to najważnie...
Thumb 1 3 7a5cad57834770935529b460f76f7f81ba4a6b7f
MRR w ramach MF EOG 2009-2014 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa JST przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji prz...
Thumb 1 3 ba059db46ba54ee30138f85a918177d7483a5809
Projekt "Wolne muzeum sztuk ulicznych", którego realizację 1 stycznia 2013 r. rozpoczęło Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz w partnerstwie z Centrum Kultury Dziecka, otrzymał dofinansowanie Akade...

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x