Aktualności
Thumb 1 3 b2cc2f08bbf48af038320063e48b6a9101b5fbe8
Tematem przewodnim 26. Zgromadzenia Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), które odbędzie się w Kadyksie (Hiszpania) 26-28 września 2012 r., ma być „Decentralizacja, Demokracja, Doskonalenie. Innowacj...
Podczas posiedzenia w Sokółce 6 lipca br. członkowie Zarządu będą rozmawiać m.in. na temat kierunku rozwoju sektora wodno-kanalizacyjnego i założeń do projektu zmiany ustawy – Prawo budowlane i ust...
Thumb 1 3 39e49a6d3b8f34fc9d53c88c4df99d9ece5838f8
Na czerwcowym posiedzeniu KWRiST powołała nowy zespół roboczy, samorządowo-rządowy, który zajmie się opracowaniem modelu funkcjonowania obszarów metropolitalnych, przygotowaniem narzędzi prawnych i...
Thumb 1 3 7b9a4d1183fedfd8f44490f6e608f5583f8a0c0d
Ukazało się kolejne wydanie miesięcznika ZMP „Samorząd Miejski”. Można je znaleźć w nr 12 „Gazety Samorządu i Administracji”. W czasopiśmie m.in. relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Burmistrzów „O...
Thumb 1 3 f137424528fd6461d1bb5f1fded415f38b771fa5
Sprzyjający integracji rozwój europejskich miast - najnowszy biuletyn URBACT juz dostępny
Thumb 1 3 09 img 3826a
Podczas posiedzenia w Kielcach 14-15 czerwca br. członkowie Komisji zapoznali się z funkcjonowaniem oświaty w Kielcach i planami MEN na najbliższe lata.
Thumb 1 3 b5060f5f9891400040e4cc2a17eb869b51cb6577
Tegoroczny X KONGRES MIAST POLSKICH odbywa się w Lublinie 19-21 września 2012 r. razem z IV Kongresem Urbanistyki Polskiej pod hasłem "Odpowiedzialni za miasto".
Thumb 1 3 3dce2d33a99a1ac3a58a77bf25699f7135e98a94
Wydarzenie to, organizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych RE, ma na celu włączenie władz lokalnych i mieszkańców w szerzenie wiedzy na temat demokracji lokalnej oraz promowanie idei ...
Thumb 1 3 d519f3aeee0261dd3a58d455082afb43904bf3f1
Polska liderem Europy - Bruksela zatwierdziła listę europejskich projektów, które tego roku otrzymają dofinansowanie w ramach unijnego programu LIFE+. Dofinansowanie otrzyma 16 projektów z Polski o...
Thumb 1 3 9ba8456f60f8e478d5d35730fa3f31f233dda7d1
W ostatnim czasie, z inicjatywy różnych środowisk, podjęto debatę o oświacie. Sporo w niej emocji, umiejętnie podsycanych przez „obrońców” polskiej edukacji. Apeluję o to, by ta debata była prowadz...
Została ona zorganizowana przez ZMP, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP) w Warszawie 19 czerwca br. Podczas spotkania mówiono m.in. o doświadczeni...
Thumb 1 3 3bce8e2e8845c5e8de4909618c7daccb455133c7
Ponad 90 osób uczestniczyło w seminarium 15 czerwca 2012 r. w Warszawie. Na zaproszenie ZMP swoją ofertę dla samorządów zaprezentowało 7 instytucji.
Samorządowy projekt ustawy o dochodach JST jako inicjatywa obywatelska został skierowany do Sejmu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Marszałka Sejmu ruszy akcja organizacyjna i informacyjna.
Thumb 1 3 acad41620ab766df107e5ecd8b25537737f5efca
Komunikat z posiedzenia Komisji Turystyki, Kultury Fizycznej i Sportu ZMP Poznań, 18 czerwca 2012 roku
Thumb 1 3 5f36588f535545a19a1883ada9f3e59c3be210be
Ponad 100 przedstawicieli JST i instytucji, zainteresowanych udziałem w projekcie doradczym, udzielającym kompleksowego wsparcia w przygotowaniu się do zarządzania obszarami funkcjonalnymi, wzięło ...
Celem seminarium, które odbędzie się w Warszawie 15 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Zielna, jest prezentacja możliwie szerokiego wachlarza programów.
Thumb 1 3 c1d5932fdf2f3f0c26eb1c7da677bcbcb154873b
- System wynagradzania nauczycieli przypomina ustrój bolszewicki - mówi A. Porawski. - Cóż z tego, że część pedagogów za lepszą pracę otrzyma dodatki motywacyjne, skoro reszcie trzeba będzie tę r...
Thumb 1 3 588868d930a68f831438916fb10a4132baeaf54d
Największa w Europie piłka z soli stanęła na placu Klasztornym. Piłka ma średnicę ok. 80 cm, jest wykonana z jednej bryły soli i waży z podstawą ok. 700 kg.
Thumb 1 3 55087e6c2dbba1b8ade984ea6b35a54c351fa5a1
Poznań, jako jedyne miasto w Polsce, otrzymał nagrodę dla najsilniejszej marki w Polsce, marki konsekwentnie budującej wizerunek otwartej i nowoczesnej metropolii. Statuetkę wręczono podczas uroczy...
Thumb 1 3 04b30aed54dc1fc68a739d1e4343fb3be46e8362
W Szczecinie powstało pierwsze boisko sportowe w ramach miejskiego programu „Magnolia”. Program Magnolia powstał z myślą o szkołach gdzie nie można wybudować Orlika lub Osiedlowego Centrum Sportu. ...
Thumb 1 3 10b8f4502aa508763b7bd9b52b8c8da3d47cc40c
Podczas posiedzenia KWRiST w Warszawie 29 maja br. współprzewodniczący ze strony rządowej, minister Michał Boni złożył zebranym w Kancelarii Premiera samorządowcom życzenia z okazji Dnia Samorządu....

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko strony samorządowej w sprawie zamierzeń Ministerstwa Klimatu dot. wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dotyczących finansowania oświaty

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x