Aktualności
Thumb 1 3 b0e3f18dd0403c3fa1f1d6c0fe2d65d969cb69ff
Obywatelski projekt ustawy o dochodach JST został zarejestrowany jako druk sejmowy nr 848, a jego pierwsze czytanie zaplanowane jest na posiedzeniu Sejmu w dniu 6 grudnia br. 20 listopada br. natom...
Podczas posiedzenie Zarządu, które odbędzie się w Poznaniu 23.11 br., zostaną zaopiniowane m.in. projekty ustaw dotyczące podatku dochodowego, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości ...
Thumb 1 3 9085fdd894c70c77435b25470971fc69bc61b94d
111 samorządów województwa dolnośląskiego oraz lubuskiego przystąpiło do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Nowa Sól w ten sposób zaoszczędzi przeszło 200 tysięcy zł w roku 2013. Gr...
Thumb 1 3 4aa043eaa078583a732c8bff0447cf3fe20a0deb
ZMP zaprasza przedstawicieli partnerstw oraz reprezentantów innych zainteresowanych JST na kolejne seminarium informacyjne na temat projektu predefiniowanego, które odbędzie się 27 listopada br. w ...
Thumb 1 3 ba49c95b642fac0c9673cb6abdd2eb9ca16289bc
ZMP zaprasza JST na seminarium informacyjne 3-4 grudnia br. w Warszawie z udziałem przedstawicieli 19 jednostek samorządu z Norwegii, które poszukują polskich partnerów samorządowych do realizacji ...
Thumb 1 3 cb7e287ce0efc7c7669830ede547a93520b8d7f2
Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii organizuje jednodniowe warsztaty pt. „Implementacja Planów Gospodarki Odpadami: doświadczenia europejskich ekspertów”, które odbędą się 22 listo...
Thumb 1 3 52a1ef87354753cf9304a02ec976732eae97b137
Gdańsk został jednym z sześciu zwycięzców międzynarodowego konkursu "6 Cudów Bałtyku". Do rywalizacji zgłoszono 65 miejsc i obiektów. W internetowym głosowaniu wyłoniono zwycięzców, wśród których z...
Thumb 1 3 8358b9add98b8003e298304e377e154487be1ae0
Znani są laureaci Rankingu Samorządów Zrównoważonego Rozwoju 2011. W poszczególnych kategoriach gmin zostało wybranych po 10 samorządów, które uzyskały najlepszy wynik w corocznym badaniu Wydziału ...
Thumb 1 3 84dc7eeb95ebb0de02dfa9f07fc4ccec286d6395
15 i 16 listopada br. w Rzeszowie odbędzie się II Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach. Wybitni specjaliści z zakresu marketingu miejsc mówić będą na temat najnowszych trendów w komunikac...
Thumb 1 3 d7e2787aaa134f50db188356b54d8c44be062dc1
Po dwóch latach budowy zakończono realizację najważniejszej i największej w ostatnich dziesięcioleciach inwestycji w Przemyślu: wschodniej drogi obwodowej miasta. Inwestycja była wsparta funduszami...
Thumb 1 3 6d6fe2e17fe0ae57a4d7bb6de55d15bad4599cef
MRR zaprasza dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej do udziału w bezpłatnym seminarium na temat komunikowania o Funduszach Europejskich, które odbędzie się 15-16.11 br. w Warszawie. Trwa konkurs...
Thumb 1 3 9e26188bccd17c4abb5145f0f8c88afd7880be2d
Szkoła Główna Handlowa ma jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jednym z czynników sukcesu inwestycji PPP jest sprawny, dobrze przygotowany d...
Thumb 1 3 641f18642fae2bd0af61f4614e2133fef8b75ab2
W nr 20 „Gazety Samorządu i Administracji” "Samorząd Miejski", a w nim m.in. podsumowanie akcji „Stawka większa niż 8 miliardów” i relacja z Samorządowego Kongresu Oświaty.
Thumb 1 3 93f70dcd91b7c21b3b9205aef5e89785c2eb4035
Kongres Samorządów GMINA 2012 to wydarzenie, które odbyło się po raz pierwszy w dniach 21-22 listopada br., a jego celem było sprowokowanie dyskusji o wyzwaniach, jakie stoją przed lokalnymi władzami.
W dniach 3 do 5 października br. odbyło się w Głownie kolejne posiedzenie Komisji Małych Miast.
Thumb 1 3 864528e94eee068bee8303dbe16feff71021cbac
W ośmiu kaliskich przedszkolach wiosną tego roku dokonano przekształcenia z publicznych w niepubliczne. Prezydent Kalisza pod koniec października podsumował ten proces. Przekształcenia budziły wiel...
Thumb 1 3 7ac05e96e5d68fc30790341172dea12a8668aa8f
Prezydent Wałbrzycha podpisał akt notarialny nabycia nieruchomości. Miasto zostało pełnoprawnym właścicielem wałbrzyskiej Palmiarni, wyjątkowego zabytku i atrakcji turystycznej Dolnego Śląska.
Thumb 1 3 00310892c464f0090b0253a6b22661ec110328be
Bydgoszcz w raz z siedmioma europejskimi miastami ubiega się o tytuł “Zielonej Stolicy Europy”. Są to Bristol, Bruksela, Dublin, Glasgow, Lublana, Kaunas i Kutahya. Nagrodę otrzymują miasta wprowa...
Thumb 1 3 eb87f4133ecf3bebee3159751556a55e00fd162b
Prezydenci Torunia i Sopotu podpisali list intencyjny o współpracy obu miast. Miało to miejsce podczas koncertu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot z okazji 11...
Thumb 1 3 b2039863c3f378d7dede0a0951e31223b756c3b5
O trwałą poprawę jakości komunikacji w sferze publicznej zaapelowali 31.10 br. uczestnicy dwudniowego kongresu - językoznawcy, prawnicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, medió...

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x