Aktualności
Samorządowcy u Prezydenta RP W obecności licznie zebranych samorządowców z całego kraju, prezydent PR, wręczył odznaczenia za wybitne zasługi w działalności lokalnej i osiągnięcia w pracy na r...
Thumb 1 3 9bf8560888516b3745b5719c125c540a2814fa4d
Związek wspiera „Porozumienie Burmistrzów” W Krakowie, w Sali Obrad Magistratu, w obecności kilkudziesięciu burmistrzów i prezydentów miast 16 kwietnia 2011 roku podpisano porozumienie pomiędz...
Thumb 1 3 38e335dc5894e743f35d1775f216e91289e44b73
Podczas posiedzenia członkowie Zarządu ZMP przyjęli pozytywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i...
Konferencja prasowa Strony Samorządowej KWRiST, w sprawie ograniczenia deficytu finansów JST Warszawa, 9 marca 2011 r.
Konferencja „Miasta w polityce rozwoju - wyzwania, szanse i dylematy”, Warszawa 28-29 marca 2011 r. W dniach 28-29 marca w Warszawie odbyła się konferencja Miasta w polityce rozwoju - wyzwa...
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych W ostatnim czasie podejmowane są przez resort finansów działania zmierzające do zm...
Zarząd ZMP i Komisja Rewizyjna ZMP (2011-2015) Zarząd ZMP: Ryszard GROBELNY, prezydent Poznania, prezes ZMP Jacek MAJCHROWSKI, prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP Marek MIROS, burmistrz Gołdapi, w...
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, Poznań, 4 marca 2011 r. Nowy Zarząd ZMP Program Sprawozdanie Zarządu z działaln...
Thumb 1 3 ca024dac763a41e37904f111aea3b4f2a675e41f
Podczas posiedzenia Zarządu podjęto dwa stanowiska w sprawach dotyczących ograniczenia zadłużenia i deficytu JST. Pierwsze z nich dotyczyło...
Thumb 1 3 logo zmp 2
Podczas posiedzenia Zarządu zaopiniowano projekty Kodeksu Wyborczego oraz ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i...
Thumb 1 3 3ff11fee0a8a8c27d95f011edb2f58ee81bcf2f0
Nowy przewodniczący CEMR Burmistrz Stuttgartu Wolfgang Schuster, został wybrany na Przewodniczącego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Stało się to podczas obrad Komitetu Politycznego CEMR, 6...
Thumb 1 3 logo zmp 2
W numerze 216 Dziennika - Gazety Prawnej z dnia 5 listopada br. został zamieszczony tekst pt. Samorządowcy chcą odpraw, który zawiera szereg nieprawdziwych stwierdzeń.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 30 sierpnia 2019 roku
Pobierz Download icon@2x
inne
Pismo ZMP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podziału subwencji oświatowej
Pobierz Download icon@2x
inne
Sytuacja finansów JST - wybrane wskaźniki (Andrzej Porawski, Jan M. Czajkowski)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
27
wrzesień 2019

Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x