Aktualności
Thumb 1 3 b2039863c3f378d7dede0a0951e31223b756c3b5
O trwałą poprawę jakości komunikacji w sferze publicznej zaapelowali 31.10 br. uczestnicy dwudniowego kongresu - językoznawcy, prawnicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, medió...
Thumb 1 3 18b657e98ae4821305ab9c2d52d5c4df32cfcc07
Związek Powiatów Polskich zaprasza na organizowane w Raszynie koło Warszawy, Bydgoszczy i Krakowie szkolenia dla pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach po...
Thumb 1 3 418417834faf4b1034f8517abb136cc1d2ecb8f0
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza przedstawicieli JST na konferencję upowszechniającą najlepsze praktyki dotyczące prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w Polsce i za granicą,...
Thumb 1 3 7b6bd203d7e3f86163cd9d6b9b0a84d03804739c
Minister Michał Boni, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej ze strony rządowej zaprosił samorządowców na posiedzenie 31 października br. do nowej siedziby swojego ministerstwa (administracji i cyfry...
Thumb 1 3 ef4a4ef92abf0a6b0a1b30397a5f522ad1422870
Upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w Polsce i za granicą będzie celem Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych, któ...
Thumb 1 3 cc78c00dc9dbc4cd30a452aad110c12c9bb7153f
Z udziałem 250 samorządowców oraz ekspertów i przedstawicieli MSZ odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja pt. „Rola samorządów w polityce zagranicznej RP”. Samorządowcy przyjęli deklarację ...
Thumb 1 3 0462154c3ad41b7a4e15b44c5ef042d08f10dd3c
4 grudnia br. w Warszawie w Senacie RP odbędzie się konferencja kończąca Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – Usługi Techniczne", podczas której spośród 25 finalistów konkursu zostaną wył...
Thumb 1 3 102644160698b561842d30aad6f840432ee406e8
25 i 26 października 2012 r. w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu odbyło się IV Samorządowe Forum Kultury. Poruszano m.in. kwestie tożsamości lokalnej i wielokulturowości, kryzysu finansów oraz roli ...
Thumb 1 3 fda821e046659c629ec397384f64da7bace06de9
2 listopada 2012r rozpoczyna swoją działalność Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych wybudowała go w ramach resortowego programu "Maluch 2012".
Thumb 1 3 f7663e0ee84c1e8e88568f8efd3adcfb2843e1c7
MRR uruchomił nową stronę poświęconą funduszom norweskim i EOG 2009-2014 (www.eog.gov.pl), na której znajdują się m.in. aktualne informacje o obszarach wsparcia nowej edycji funduszy, zasadach przy...
Thumb 1 3 a079550a095450a37d939ea423a2a3618c129e02
ZMP zachęca przedstawicieli miast do udziału 3-4 grudnia w Dorocznej Konferencji URBACT 2012 w Kopenhadze, która będzie poświęcona pokazaniu, jak miasta rozwiązują problemy w ramach projektów URBA...
Thumb 1 3 5bed7ad771529b4f5af82df52e88909d155a8ce2
Efektywne strategie promocji JST w Internecie to tematyka tegorocznego XVI Spotkania Biur Promocji, które odbyło się w Będlewie koło Poznania 25-26 października 2012 r. Wzięło w nim udział 70 specj...
Thumb 1 3 9c50b9757f4c56f9169d29b67f16e37f30b01c39
Firma z Rzeszowa zapewni tańszy prąd dla instytucji podległych Prezydentowi Miasta. Od początku przyszłego roku miasto będzie rozliczać koszty energii elektrycznej zgodnie z nowymi, niższymi stawkami.
Thumb 1 3 d87cd4e81708a42a8bc00c9d1adb69d0bf0ca366
11 października 2012 roku podczas Słupskich Dni Gospodarki połączonych z przyjazdem delegacji miast partnerskich Słupska uroczyście podpisano kolejną umowę o współpracy. Nowym partnerskim miastem S...
Thumb 1 3 c9d98c0ac5c711f23c6e58fbc1dd8c7dd5659ea6
19 października br. w Poznania odbyło się spotkanie prezesa ZMP, Ryszarda Grobelnego z prezesem ZASP, Olgierdem Łukaszewiczem na temat stworzenia platformy współdziałania i nowego społecznego poroz...
Thumb 1 3 2dec3d475c3c7cef1b05a0afd64fcdec472a5f95
18 października 2012 r. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja informacyjna dotycząca projektu predefiniowanego „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako n...
Thumb 1 3 c4e90a77723552371542c06e65f5ce644680bf18
Z inicjatywy Karpacza i Szklarskiej Poręby wiosną 2012 r. przystąpiono do prac nad nową strategią promocji regionu czego efektem jest wypracowana wspólna wizja marki Karkonosze. Zostanie ona zaprez...
Thumb 1 3 486baf670aa8afe5ee65c9b52d40a442a8857859
14 października odbyła się promocja nowej Monografii Myślenic. Wydawnictwo to pierwsza taka publikacja w historii Myślenic. Do tej pory nikt nie podjął się przygotowania syntetycznego materiału his...
12 października podczas Kongresu Gospodarki Polskiej, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz został nagrodzony przez Kongregację Przemysłowo-Handlową Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, statuetką Sy...
Thumb 1 3 2f24052c20af39ad35bf1c68f147bbaea95f44a7
Zakończyła się budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. 17 października odbyła się uroczystość otwarcia obiektu, w której uczestniczyła m.in. delegacja przedsiębiorców oraz przedstawicieli oto...
Thumb 1 3 3cafb93581e360050b482232dfab9ebf4550ffbe
Kryta pływalnia „Naquarius” oraz nakielska cukrownia zostały wyróżnione podczas tegorocznej edycji konkursu „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw”. Obiekty wyróżniono nagrodą Grand Prix w kategorii budo...

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x