Aktualności z tematu - „Grupy Wymiany Doświadczeń”
Thumb 1 3 dsc07328
Zakończyła się dwudniowa konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.
Thumb 1 3 img 4227
Wymiana doświadczeń z edukacji kulturalnej i regionalnej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy - to główny cel 8. spotkania grupy miejskiej w ramach tzw. projektu ORE.
Thumb 1 3 an 1911
W dniach 11 i 12 stycznia 2018 roku w Lublinie odbyło się 8. spotkanie GWD - grupa miejska. Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej w szkoła...
Thumb 1 3 f1020036 kor
Kształcenie pracodawców nie może zastąpić kształcenia praktycznego w szkołach - to główny wniosek uczestników 8. powiatowej grupy wymiany doświadczeń w ramach tzw. projektu ORE.
Thumb 1 3 f1020036 kor
W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w powiecie łańcuckim odbyło się spotkanie członków GWD - grupa powiatowa. Tematem tego spotkania była współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w kontekście ostatnic...
Thumb 1 3 morawica ore
Ósme spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich, które odbyło się w Morawicy, poświęcone było tematowi innowacji pedagogicznych jako narzędzia efektywnego kształcenia we współczesnej szkole.
Thumb 1 3 morawica2
W dniach 9-10 listopada w Morawicy odbyło się 8. spotkanie GWD - grupa wiejska. Tematem tego spotkania były m. in. " Innowacje pedagogiczne jako narzędzie efektywnego kształcenia i wychowania we ws...
Thumb 1 3 sienkiewicza1
W Kielcach spotkała się grupa miejska na swoim siódmym spotkaniu w ramach projektu "Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów".
Thumb 1 3 lubaczow rynek
Podczas siódmego spotkania powiatowej Grupy Wymiany Doświadczeń w ramach projektu ORE dyskutowano o systemie doskonalenia nauczycieli oraz o zmodernizowanym modelu wspierania pracy szkoły.
Thumb 1 3 img 0445
W dniach 5-6 października 2017 roku w Kielcach odbyło się spotkanie GWD - grupa miejska. Głównym tematem spotkania była współpraca instytucji działających na rzecz edukacji w kształtowaniu kompete...
Thumb 1 3 lubaczow ratusz miejski
W dniach 5-6 października 2017 roku w powiecie lubaczowskim odbyło się 7. spotkanie członków GWD - grupa powiatowa. Tematem tego spotkania był system doskonalenia nauczycieli.
Thumb 1 3 lekcja pokazowa w uszczanowie
„Partycypacja w realizacji zadań oświatowych” - to główny temat siódmego już spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń gmin wiejskich w ramach tzw. projektu ORE. Spotkanie odbyło się w Sępólnie Krajeńskim.
Thumb 1 3 ug goluchow tursko 2
W dniach 7-8 września 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie członków GWD - grupa wiejska. Tematem głównym spotkania była „Partycypacja w realizacji zadań oświatowych”. Przedstawiona ...
Thumb 1 3 boiska w bogatynia
Edukacja włączająca, szkolnictwo specjalne, wyrównywanie szans edukacyjnych i inne formy wsparcia uczniów - to główne obszary działania Grup Wymiany Doświadczeń w pierwszym półroczu 2017 roku.
Thumb 1 3 zdj cie szko a
W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w gminie Długosiodło, odbyło się spotkanie GWD - grupa wiejska. Głównym tematem obrad była "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jako narzędzie zarządzani...
Thumb 1 3 rynek 2
W dniach 8-9 czerwca w Kielcach odbyło się 6. spotkanie GWD - grupa powiatowa. Członkowie grupy zapoznali się z praktyką różnych działań terapeutycznych z udziałem dzieci i młodzieży odwiedzając dw...
Thumb 1 3 lekcja pokazowa w uszczanowie
W dniach 5-6 czerwca 2017 roku w Goleniowie odbyło się spotkanie członków GWD - grupa miejska. Na podstawie "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych" omówiono podstawy prawne, modelowe roz...
Thumb 1 3 miasto bedzin 11
W dniach 25-26 kwietnia 2017 roku w gminie Błonie odbyło się spotkanie GWD - grupa wiejska. Głównym tematem spotkania było "Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Uczestnicy spot...
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 2
W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Janowie Podlaskim odbyło się spotkanie GWD - grupa powiatowa. Głównym tematem tego spotkania była rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkoł...
Thumb 1 3 7
W dniach 6-7 kwietnia 2017 roku w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie GWD - grupa miejska. Głównym tematem spotkania była edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami. Jego omawianie rozpoczęło się od...
Thumb 1 3 myslowice zielona pracownia 3
W dniach 26-27 stycznia 2017 roku w Jędrzejowie odbyło się spotkanie GWD - grupa powiatowa. Na spotkaniu omówiono projekt programu szkoleniowo-doradczego, przekazany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji....
Thumb 1 3 m. jab on ski  ratusz siedziba muzeum regionalnego w kutnie
W dniach 19-20 stycznia 2017 roku w Kutnie odbyło się spotkanie GWD - grupa miejska. Tematem wiodącym spotkania była analiza projektów programów szkoleniowo-doradczych dla pracowników oraz kadry za...
Thumb 1 3 sztolnia park12c fot agnieszka wroblewska 9
W dniach 12-13 stycznia w Koziegłowach (woj. śląskie) odbyło się spotkanie GWD - grupa wiejska. Uczestnicy spotkania pracowali nad analizą i uwagami do "Programu szkoleniowo-doradczego"przygotowane...
Thumb 1 3 zs nr 1 brwin w
W 2016 r. 3 razy spotkali się członkowie powiatowej GWD w projekcie "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji uczniów.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 30 sierpnia 2019 roku

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x