Najnowszy numer w znacznej części poświęcony jest krytycznej sytuacji finansów samorządowych. Omawiamy raport przygotowany przez Związek oraz piszemy o inwestycjach, których miasta nie zrealizują.

Związek Miast Polskich przygotował w lipcu raport dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat finansów JST. Obraz ten nie jest optymistyczny. Autorzy ostrzegają: „Dalsze niezrekompensowane ubytki w dochodach JST przy wzroście kosztów ich funkcjonowania będą oznaczać faktyczną likwidację zdolności rozwojowych, zwłaszcza miast na prawach powiatu, jednej trzeciej powiatów i bardzo wielu gmin.

Ponad 70 miast należących do Związku Miast Polskich odpowiedziało w lipcu na ankietę i podało inwestycje, z których będą musiały zrezygnować w kolejnym roku z powodu uszczuplenia wpływów podatkowych. Są wśród nich inwestycje drogowe, oświatowe, sportowe.

W najnowszym „Samorządzie Miejskim” piszemy o przyjętym przez Zarząd ZMP stanowisku w sprawie sytuacji finansowej samorządów, w którym delegaci z miast domagają się rekompensaty utraconych dochodów. Temat finansów zdominował także ostatnie dwa spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

31 sierpnia br. samorządowcy z całego kraju zaprezentowali najważniejsze tematy i wyzwania dla polskich miast i gmin wiejskich. Kilkuset samorządowców spotkało się w Gdańsku na debacie „Przyszłość samorządów”, podczas której ogłoszonych zostało 21 postulatów polskich samorządów.

W naszym miesięczniku odnotowujemy także to, co aktualnie dzieje się w Programie „Rozwój lokalny”. Tym razem piszemy o programie przygotowawczym dla doradców miast oraz komponencie programu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, którego koordynatorem jest OECD.

Polecamy także rozmowę z Kazimierzem Dąbrowskim, burmistrzem Zambrowa. Miasto w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia odzyskania praw miejskich.