Wsparcie demokracji na Ukrainie

Projekt kontynuuje dotychczasowe działania ZMP i miast członkowskich wspierające reformy decentralizacyjne na Ukrainie. Adresowany jest do pięciu samorządów (gromad) ukraińskich, które zdecydowały się na udział w pilotażu reform i po ubiegłorocznych wyborach samorządowych, od 1 stycznia 2016 r. rozpoczęły funkcjonowanie, jako nowe połączone jednostki.

Projekt ma na celu przekazanie ukraińskim samorządowcom i przedstawicielom organizacji społeczeństwa obywatelskiego polskich doświadczeń w zakresie planowania strategicznego i świadczenia usług publicznych. W ramach projektu odbywają się warsztaty prowadzone na Ukrainie przez polskich i ukraińskich konsultantów. Przewidziano także wizytę studyjną w Polsce, dla przedstawicieli 5 ukraińskich gmin oraz dwóch konsultantów ukraińskich.

Ze strony ukraińskiej w projekcie biorą udział następujące gminy: Pidvolochysk (g. wiejska - 21,5 tys. mieszkańców), Shumsk (g.miejska 18,7 tys. mieszkańców) i Skalat (g. miejska 15,6 tys. mieszkańców) z obwodu tarnopolskiego oraz Makiv (g. wiejska 7,7 tys. mieszkańców), Medzhybizh (g. wiejska 8,9 tys. mieszkańców) z obwodu chmielnickiego.

Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą miasta: Nowy Tomyśl, Kobyłka i Mszczonów, Solec Kujawski, Wieruszów, Kostrzyn n/Odrą.

Pary miast:
• Pidvolochysk – Nowy Tomyśl
• Shumsk – Kobyłka, Mszczonów
• Skalat – Solec Kujawski
• Makiv – Wieruszów
• Medzhybizh – Kostrzyn n/Odrą

Projekt: „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych w nowych połączonych gromadach na Ukrainie”, współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Koszt całkowity: 325 tys. zł. Okres realizacji: 01.02.-30.11.2016

Wydarzenia
1. warsztat badania potrzeb, Tarnopol, Ukraina, 11-12 kwietnia 2016;
2. wizyta studyjna w Polsce, 15-20 maja 2016;
- wspólne spotkanie wprowadzające i podsumowujące, Warszawa 15 i 20 maja 2016;
- pobyt w polskich miastach, 16-19 maja 2016;
3. od czerwca do listopada 2016 – cykl 5 warsztatów, przeprowadzanych na Ukrainie, w każdej z gmin (hromad) uczestniczących w projekcie; celem warsztatów jest wypracowanie dokumentu „Kierunki rozwoju strategicznego” oraz planu poprawy wybranych 2 usług publicznych, dla każdej z ukraińskich gmin uczestniczących w projekcie;
- 16-17 sierpnia 2016, udział Burmistrza Kostrzyna n/Odrą, Andrzeja Kunta w warsztacie nr 3, ukraińskiej gminie Medzhybizh;
- 18-19 sierpnia 2016 – udział Burmistrza Wieruszowa, Rafała Przybyła w warsztacie nr 3, w ukraińskiej gminie Makiv. Udziałowi w warsztacie towarzyszyć będzie wizyta delegacji z Wieruszowa. Wieruszów i Makiv planują podpisanie deklaracji o współpracy partnerskiej miast;
- 24-25 sierpnia 2016 – udział przedstawicieli Kobyłki i Mszczonowa w warsztacie nr 3, w ukraińskiej gminie Shumsk;
- 29-30 września 2016 – udział Burmistrza Solca Kujawskiego, Teresy Substyk, w warsztacie nr 4, w ukraińskiej gminie Skalat;

Dokumenty i publikacje
„Kierunki rozwoju strategicznego” oraz planu poprawy wybranych 2 usług publicznych, dla każdej z ukraińskich gmin uczestniczących w projekcie.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko strony samorządowej w sprawie zamierzeń Ministerstwa Klimatu dot. wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dotyczących finansowania oświaty

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej