Polsko-norweska współpraca dla poszanowania energii i klimatu


Partnerzy: Związek Miast Polskich – lider, Stowarzyszenie Polska Sieć Energie Cités, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Cel projektu: W tym parasolowym projekcie pomagamy w nawiązaniu i wzmocnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i norweskimi JST. Wiodącym tematem współpracy jest wymiana doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej (EE) i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym (w tym w budynkach użyteczności publicznej). Beneficjentami projektu są polskie i norweskie JST lub ich spółki, wykorzystujące na swoje działania granty w wysokości do 50.000 zł, uzyskane od ZMP w wyniku otwartego konkursu, na realizację mikroprojektów.

http://www.razemdlaklimatu.eu/pl/

Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł
Okres realizacji: styczeń 2016-kwiecień 2017

Działania i wydarzenia
 • 3 spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń, w której udział biorą przedstawiciele 16 miast;
 • 2 konferencje bilateralne z udziałem partnerów polskich i norweskich;
 • otwarty konkurs na innowacje w dziedzinie EE i wykorzystania OZE, w którym nagrodą jest 5 dniowa wizyta studyjna w Norwegii oraz możliwość uzyskania przez 10 laureatów grantu do 50.000 zł na realizację mikroprojektów w miastach, wraz z pomocą Norweskiego Związku Władz Lokalnych w nawiązaniu współpracy z norweskimi partnerami
Dokumenty i publikacje
 • Diagnoza sytuacji w dziedzinie EE i wykorzystania OZE w Polsce + Katalog Dobrych Praktyk
 • Diagnoza sytuacji w dziedzinie EE i wykorzystania OZE w Norwegii + Katalog Dobrych Praktyk
 • Raporty z realizacji 10 mikroprojektów, upowszechniane w szeroki sposób wśród członków partnerów projektu.

Publikacja: Polsko-norweska współpraca dla poszanowania energii i ochrony klimatu. Inspiracje, korzyści i potencjał rozwoju

Pozostałe aktualności w tej tematyce

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko strony samorządowej w sprawie zamierzeń Ministerstwa Klimatu dot. wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dotyczących finansowania oświaty

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej