Związek skierował do Sejmu pismo w sprawie projektu zniesienia użytkowania wieczystego, podtrzymując swoje negatywne stanowisko z 2016 roku. Prace nad projektem trwają w komisjach sejmowych.

W piśmie do Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego (w załączeniu) Związek Miast Polskich podtrzymuje swoje stanowisko z 26 sierpnia 2016 roku w sprawie projektu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w załączeniu), odnosząc je obecnie do nowych propozycji rządowych (druk sejmowy nr 2673). Zwrócono w nim uwagę, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 roku, każde odgórne wywłaszczenie gmin będzie niekonstytucyjne, zwłaszcza że nie następuje na cel publiczny. ZMP uważa, że nowa regulacja jest zbędna, ponieważ istnieje od lat procedura przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z której gminy korzystają, stosując bonifikaty.

Prezes ZMP w piśmie do M. Kuchcińskiego podkreśla ponadto, że rządowy projekt, skierowany do Sejmu 27 czerwca br., nie był konsultowany z przedstawicielami JST w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Skierowanie projektu do Sejmu bez jego przedstawienia Komisji jest niezgodne z art. 3 ustawy o KWRiST.

Podczas trwających prac nad tym projektem w komisjach sejmowych przedstawiciel ZMP zgłosił szereg poprawek (doprecyzowujących, uzupełniających) do tej regulacji, które zostały już częściowo uwzględnione, jak zapewniał podczas posiedzenia połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 12 lipca, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Artur Soboń. Warto dodać, że także Biuro Legislacyjne Sejmu zwraca uwagę na niekonstytucyjność tego projektu. W przyszłym tygodniu jest zaplanowane robocze spotkanie ZMP i MIiR w tej sprawie.