Zarząd Związku Miast Polskich postanowił uzupełnić porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego ZMP o dyskusję na temat sytuacji samorządu terytorialnego w ostatnim czasie i podjęcie stanowiska w tej sprawie.

Zarząd ZMP na posiedzeniu w Łodzi 17 lutego br. postanowił zmienić wcześniej ustalony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbędzie się 21-22 marca br. w Serocku. Do programu został wprowadzony punkt przewidujący dyskusję o sytuacji samorządu terytorialnego oraz wypracowanie stanowiska środowiska samorządowego w tej sprawie.

Dyskusja o sytuacji samorządu terytorialnego odbędzie się w pierwszym dniu obrad Zgromadzenia, stanowisko natomiast zostanie wypracowane następnego dnia.

Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego ZMP