5 i 6 marca br. w Poznaniu odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów będzie planowanie rozwoju przestrzeni miejskich oraz wyzwania środowiskowe.

5 i 6 marca br. w Poznaniu odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów będzie planowanie rozwoju przestrzeni miejskich oraz wyzwania środowiskowe.

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, oprócz dorocznych czynności statutowych, jest okazją do przedyskutowania w szerszym gronie wielu ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematów, w tym zwłaszcza spraw legislacyjnych.

Wśród zagadnień merytorycznych, umieszczonych w porządku obrad, znajduje się tematyka związana z planowaniem rozwoju przestrzeni miejskich oraz z wyzwaniami środowiskowymi takimi jak odpady, smog i klimat. Delegaci będą także mieli okazję do dyskusji na temat możliwości rozwoju miast w kontekście rosnących obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświacie.

W załączeniu program Zgromadzenia, projekty uchwał oraz PODSUMOWANIE działań ZMP w 2018 roku. Pozostałe materiały, w tym zgłoszenie uczestnictwa i formularze rezerwacyjne zostały wysłane bezpośrednio do delegatów pocztą.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce "strefa dla miast" w dziale dokumenty znajdują się następujące pliki:

  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich - lata 2015-2018
  • Zestawienie finansowe kampanii edukacyjnej o samorządzie terytorialnym w 2018 r.
  • Rachunek zysków i strat (wyników) za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • Raport podsumowujący kampanię informacyjno-edukacyjną ZMP
  • Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku w 2018 r.
  • Bilans jednostki prowadzącej wyłącznie działalność statutową na dzień 31.12.2018 r.
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 15 lutego 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że - na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Związku Miast Polskich - Zarząd Związku na swym posiedzeniu w dniu 15 lutego br. w Warszawie uzupełnił porządek obrad Zgromadzenia o 2 punkty (dokumenty dostępne pod linkiem):
  • Projekt zmiany Statutu Związku - dyskusja i głosowanie
  • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

Materiały w wersji wydrukowanej otrzymają Delegaci w recepcji Zgromadzenia, która będzie czynna w dniu 5 marca od godz. 11:00.