16 października 2017 r. podczas XV Kongresu Miast Polskich w Krakowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku.

KOMUNIKAT

16 października 2017 r. podczas XV Kongresu Miast Polskich w Krakowie odbyło się, zwołane ad hoc, nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Jedynym tematem obrad był projekt uchwały o jednorazowym zwiększeniu składki członkowskiej na rok 2018 o ok. ¼, w celu sfinansowania, planowanej na przyszły rok, społecznej kampanii informacyjnej o samorządzie terytorialnym. Potrzeba podjęcia przez Związek intensywnych działań informacyjnych, w postaci kampanii z wykorzystaniem mediów ogólnopolskich, była postulowana w marcu tego roku podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Serocku. Bieżący, skromny budżet Związku, nie pozwala na podejmowanie oczekiwanych przez członków, kosztownych działań informacyjnych.

W krótkiej dyskusji sformułowano kilka pytań, uwag i propozycji dotyczących takiej kampanii. Decyzji jednak nie podjęto, ze względu na brak quorum wymaganego do podjęcia takiej uchwały (zabrakło 9 delegatów do wymaganej liczby 152). W przeprowadzonym głosowaniu sondażowym 90% obecnych delegatów opowiedziało się za przeprowadzeniem kampanii z wykorzystaniem dodatkowej składki.

Biuro ZMP