Szefowie gmin, deputowani rad gminnych i miejskich, społecznicy, aktywiści, dziennikarze z Ukrainy (w sumie ok. 30 osób) odwiedzają Zamość w ramach Letniej Szkoły Samorządności.

Szefowie gmin, deputowani rad gminnych i miejskich, społecznicy, aktywiści, dziennikarze z Ukrainy (w sumie ok. 30 osób) odwiedzają Zamość w ramach Letniej Szkoły Samorządności, którą organizują Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja im. Friedricha Naumanna na Ukrainie i Żółkiewska Rada Miejska.

Szkolenie odbywa się w formie szkoły letniej. Chodzi w nim o wymianę doświadczeń w zarządzaniu społecznościami i świadczeniu usług komunalnych.

Pierwsze z zaplanowanych spotkań odbyło się 11 lipca. Goście z Ukrainy spotkali się z prezydentem miasta i dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, odwiedzili Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o., Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej.
Rozmawiano m.in. na temat funkcjonowania placówek, organizacji wydarzeń, współpracy samorządu z trzecim sektorem.