Finansowanie oświaty, podsumowanie organizacji wyborów samorządowych, propozycja podniesienia płac kierowników JST oraz wzrost cen energii elektrycznej to najważniejsze punkty dyskusji KWRiST.

Finansowanie oświaty (relacja z dyskusji znajdzie się w osobnym tekście), podsumowanie organizacji wyborów samorządowych, propozycja podniesienia płac kierowników JST oraz wzrost cen energii elektrycznej to najważniejsze punkty dyskusji KWRiST. Komisji Wspólnej 28 listopada br.

Wnioski z wyborów – na przyszłość
Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz przekazał na ręce wiceministra swia, Pawła Szefernakera raport z organizacji wyborów samorządowych, zawierający wnioski dotyczące kolejnych wyborów (załączony pod tekstem). Odsunięcie samorządów, które mają w tym zakresie kompetencje i doświadczenie, od organizacji wyborów zaszkodziło sprawnemu przeprowadzeniu głosowania. Bez wprowadzenia zmian w Kodeksie wyborczym przeprowadzenie kolejnych wyborów może być bardzo trudne.
Wiceminister Szefernaker zobowiązał się zorganizować specjalne spotkanie w tej sprawie samorządowców i przedstawicieli MSWiA z szefową Krajowego Biura Wyborczego. Wnioski ZMP będą przeanalizowane i wyciągnięte z nich konsekwencje. Jednocześnie podkreślił, że zarówno wybory do Parlamentu Europejskiego, jak i parlamentarne będą dużo łatwiejsze do przeprowadzenia niż samorządowe.
Prezes Frankiewicz przyznał, że komisje będą miały mniej liczenia w kolejnych wyborach, jednak – jego zdaniem – krytyczny może być problem braku chętnych do pracy w komisjach. Ci bowiem, którzy ostatnio w nich pracowali, zostali tak ciężko doświadczeni, że mogą się już więcej tego zadania nie podjąć…

O godziwe wynagrodzenia
Przy okazji opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Prezes ZMP poinformował, że Związek Miast Polskich pracuje nad projektem regulacji płac wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Projekt uwzględnia dzisiejsze realia, czyli relację do zarobków innych pracowników samorządowych, a także czynnik motywacyjny.
Aktualna sytuacja płacowa w administracji państwowej jest patologiczna, uważa prezydent Frankiewicz i zaproponował, by rząd potraktował wniosek ZMP jako okazję do podjęcia dyskusji o płacach wszystkich najważniejszych funkcjonariuszy administracji publicznej w Polsce.
- Problem jest i po stronie samorządowej, i rządowej. Jeśli taki stan będzie się długo utrzymywał, to bardzo negatywnie wpłynie na stan państwa polskiego. Musimy sobie stworzyć warunki do normalnej, wolnej od czystego populizmu dyskusji, by uregulować tę sprawę w sposób sensowny i satysfakcjonujący, bo taka sytuacja jest groźna. – mówił Prezes ZMP i przekazał na ręce współprzewodniczącego ze strony rządowej informację dotyczącą konieczności reformy wynagrodzeń.

Ceny energii elektrycznej poszybowały
Samorządowcy po raz kolejny wymieniali problemy związane z dramatycznym wzrostem cen energii elektrycznej. Marszałek mazowiecki, Adam Struzik podał przykład wzrostu ceny energii dla Kolei Mazowieckich: z 255 na 470 zł. Przed tym samym problemem staną inne koleje regionalne oraz tramwaje. To wyzwanie o charakterze kryzysu. – mówił marszałek.
Samorządowcy podkreślali też niestabilność systemu – przetargi na zakup energii w pierwszej połowie roku przyniosły podwyżki w granicach 20-30%, a w drugiej połowie roku – już 50-70%. To załamuje plany finansowe JST na przyszły rok. Dlatego Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej zapowiedział wystąpienie do prezesa Urzędu Regulacji Energii, którego rolą jest zapewnienie równowagi między potrzebami wytwórców a odbiorców energii. Nie można pomijać faktu, że samorządy pobierają energię głównie do świadczenia usług publicznych dla mieszkańców, a są traktowane jak przedsiębiorstwa komercyjne.

Wiceminister energii Tadeusz Skobel zaproponował, by zaprosić Prezesa URE na grudniowe spotkanie Komisji Wspólnej, aby przedstawił wyniki prac dotyczących sprawdzenia wahań cen energii na giełdzie elektrycznej (czy nie doszło do niedozwolonych zachowań).
Wśród przyczyn wzrostu cen wymienił wzrost cen paliw (węgla, gazu ziemnego) oraz uprawnień do emisji CO2. Cena uprawnień wzrosła z 5-6 euro za tonę w 2017 roku do ponad 25 euro w tym roku. To wzrost o 500%!
Ministerstwo energii interweniuje w Komisji Europejskiej w sprawie skokowego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Pracuje też nad wprowadzeniem rekompensat, trwa ustalanie grupy odbiorców oraz kwot. Wiceminister Skobel zachęcił też samorządowców, którzy nie zakończyli jeszcze przetargów do renegocjacji cen energii elektrycznej z dostawcami należącymi do spółek skarbu państwa, nadzorowanymi przez ministra energii, np. PGE.

hh