Centra usług społecznych (CUS) oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania w ramach polityki społecznej były głównymi tematami spotkania Komisji Polityki Społecznej ZMP.

W dniach 16-17 września 2019 r odbyło się w Toruniu kolejne spotkanie Komisji Polityki Społeczne Związku Miast Polskichj. W pierwszym dniu poruszano tematy związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków zewnętrznych w działaniach w obszarze polityki społecznej.  Zaprezentowano dobre praktyki miasta Torunia  - prezentacja projektów realizowanych przez Dział Strategii i Program Społecznych - w załączeniu.

Natomiast drugi dzień poświęcony był Centrom Usług Społecznych (CUS). Gościem Komisji  był  prof. Marek  Rymsza, Doradca Prezydenta RP. Dyskutowano między innymi na temat założeń ustawy o centrum usług społecznych.