W dniach 19 i 20 kwietnia 2018 roku we Włocławku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku we Włocławku, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski, zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Barbara Moraczewska – zastępca Prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja gospodarzy dotycząca placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Włocławek. Podczas posiedzenia członków Komisji Edukacji głos zabrał również Mariusz Tobor - Ekspert oświatowy w firmie „Vulcan”, który omówił zmiany w organizacji oświaty.
Następnie uczestnicy spotkania odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej, Zespół Szkół Chemicznych oraz Przedszkole Publiczne nr 30.

W drugim dniu obrad gośćmi spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Jerzy Jakubczuk – Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym oraz Piotr Bartosiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, którzy omówili finansowanie zadań oświatowych oraz przedstawili prezentację "Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2019/2020".

Komisja ustaliła termin i miejsce kolejnego spotkania: 6-8 czerwca 2018 roku; Kozienice - Puławy.
Ewa Ziółkowska