Od 6 do 8 czerwca br. w Kozienicach i Puławach obradowała Komisja Edukacji Związku Miast Polskich. Rozmawiano m.in. o trudnościach funkcjonowania systemu kształcenia.

6 - 7 czerwca 2018 roku w Kozienicach, a 7 – 8 czerwca 2018 r. w Puławach odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

Członków Komisji w jednym i drugim dniu powitał Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Zastępca Burmistrza w Kozienicach, a w Puławach – Prezydent Puław.

Podczas spotkań w poszczególnych miastach były prezentowane osiągnięcia, przedsięwzięcia, plany dotyczące rozwoju oświaty, a także trudności, na jakie napotykają miasta w zapewnieniu optymalnego funkcjonowania systemu kształcenia i opieki dzieci i młodzieży. Podczas posiedzenia członków Komisji Edukacji prezentowany był również nowatorski program wykorzystywany w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych p.n.„Ogarnij inżynierię”.

Uczestnicy spotkania odwiedzili w Kozienicach Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, Kozienickie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji. W Puławach natomiast były odwiedzane w szczególności obiekty oświatowe, w których prezentowana była różnorodna oferta edukacyjno – opiekuńcza.

Komisja ustaliła termin i miejsce kolejnego spotkania: wrzesień 2018 roku, Mielno.

Elżbieta Korczewska

Sekretarz Komisji Edukacji ZMP