Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Komisji Edukacji ZMP rozmawiano m.in. o platformie wymiany doświadczeń „Samorządowi Liderzy Edukacji”.

W dniach 26-28 września 2018 roku w Sarbinowie odbyło się kolejne, ostatnie w tej kadencji, posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.
Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina – przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Piotr Jedliński – prezydent Koszalina.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja gospodarzy dotycząca koszalińskiej oświaty w dobie realizacji reformy systemu edukacyjnego.
Następnie uczestnicy spotkania odwiedzili nowo otwarte Centrum opieki żłobkowo-przedszkolnej w Koszalinie.

W drugim dniu obrad przedstawiono przyjęty przez Radę Miasta Koszalina 21 czerwca 2018 roku „Program rozwoju koszalińskiej oświaty na lata 2018-2020”. Kolejnym punktem było zaprezentowanie i omówienie platformy wymiany doświadczeń „Samorządowi Liderzy Edukacji”. Na zakończenie spotkania dokonano podsumowania działalności Komisji w latach 2015-2018.

Ewa Ziółkowska