Koalicja dla edukacji przedstawia na koniec roku szkolnego Ministrowi Edukacji zestaw swoich postulatów. To pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji.

Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie do września tego roku Raportu Polska Edukacja 2035 - założeń do modelu systemu oświaty. W pracach Kwadratowego Stołu brali udział najważniejsi interesariusze systemu oświaty:  nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne. Obecnie największym sukcesem Kwadratowego Stołu jest to, że mimo różnic interesów udało się spotkać i rozmawiać.

- Przez wieloletnie zaniedbania rządzących oraz po tak zwanych „reformach” firmowanych przez minister Zalewską polska oświata znalazła się w głębokim kryzysie i wymaga naprawy w praktycznie każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Zapewnienie młodym Polakom rzetelnego wykształcenia, nauczycielom właściwych warunków pracy, a samorządom odpowiednich środków na realizację zadań oświatowych to kwestie najważniejsze i nierozerwalnie związane. Związek Miast Polskich nie ucieka od rzetelnej debaty w tych trudnych sprawach. Debaty Kwadratowego Stołu jasno pokazały, że mamy w kraju szereg środowisk, którym leży na sercu prawdziwa reforma polskiej szkoły
– mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Koalicja dla edukacji przedstawia na koniec roku szkolnego Ministrowi Edukacji zestaw swoich postulatów i prosi o ich przeanalizowanie, a przede wszystkim pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwoliłby na rozwiązanie wskazywanych problemów. To pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji.

Jej przedstawiciele podkreślają, że pilna realizacja postulatów (w załączeniu – List do MEN) pozwoliłaby na złagodzenie negatywnych skutków ubocznych reformy systemu edukacji. - W naszej opinii realizacja przedstawianych propozycji, począwszy od roku szkolnego 2019/2020, mogłaby także pomóc w rozładowaniu napięcia, jakie w środowisku nauczycieli, rodziców i uczniów wywołały zmiany w systemie edukacji – pisze do szefa resortu w piśmie przewodnim prezes Związku Miast Polskich.

Za prace 5 podstolików odpowiadały następujące organizacje:

Uczeń - rodzic - nauczyciel - szkoła - Fundacja Edukacyjna ODITK
Jakość i standardy oświatowe - OSKKO
Finansowanie oświaty - ZMP
Organizacja systemu oświaty - ZGW RP i FIO
Pracownicy oświaty - JaNauczyciel

W załączeniu: List do MEN. Wszystkie informacje dotyczące prac Kwadratowego Stołu będą zamieszczane na bieżąco na podstronie: 
www.koalicjadlaedukacji.pl