Pierwsza wspólna kampania edukacyjna miast „Sam urządzaj swoje miasto” była realizowana w maju i październiku ubiegłego roku. Wzięło w niej udział 75 miast z ZMP.

KAMPANIA „SAM URZĄDZAJ SWOJE MIASTO”

W grudniu 2017 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę o nieobowiązkowej opłacie od miast członkowskich na kampanię informacyjno-edukacyjną. Dobrowolna opłata od miast członkowskich, w wysokości 8 gr. na mieszkańca, złożyła się na budżet kampanii, która miała wzmocnić pozytywny wizerunek samorządu miejskiego, przyczyniając się do wzrostu frekwencji wyborczej. W kampanię zaangażowało się 75 miast z ZMP. Na kampanię pozyskaliśmy 487 983,69 PLN.

Pierwsza wspólna kampania edukacyjna miast „Sam urządzaj swoje miasto” została zainicjowana w maju, który jest miesiącem samorządu terytorialnego. Kampania zachęcała mieszkańców do uczestniczenia w zarządzaniu swoimi miastami i kształtowania najbliższego otoczenia. Druga część kampanii, która odbyła się w październiku realizowała cele dalszego pogłębiania wiedzy o samorządzie terytorialnym, ale przede wszystkim miała za zadanie zwiększenie udziału mieszkańców w wyborach samorządowych. Hasło „Sam urządzaj swoje miasto” zostało zastąpione hasłem „Urządzam swoje miasto – idę na wybory”. Październikowa część kampanii była skoordynowana czasowo i graficznie z działaniami m.st. Warszawy, która wpłaciła największą kwotę na rzecz kampanii. Działania reklamowe w I części kampanii (maj; budżet 345 402,20 zł brutto):

W ramach kampanii przygotowano:
  • spot video,
  • 75 dedykowanych pakietów graficznych dla każdego miasta,
  • oficjalną stronę internetową kampanii tzw. landing page www.miasta.pl/kampania/
  • bazę mediów, konferencję prasową w Warszawie, dwie informacje prasowe, skrypt informacyjny dla miast, Q&A dla dziennikarzy.
Internet

Kampania w postaci spotu video, grafik oraz reklamy display została wyemitowana w Internecie na platformach: Google, Facebook, Instagram, YouTube, VOD, Ipla, Player. Kampania była geotargetowana do 75 miast uczestniczących w kampanii, zwłaszcza użytkowników 18+ zainteresowanych sprawami lokalnymi.

Facebook:
Przeprowadzono kampanię zasięgową (w ciągu 10 dni udało się dotrzeć do ponad 80 tys. odbiorców), kampanię page like (w ciągu tygodnia udało się dotrzeć do ponad 50 tys. unikalnych użytkowników. Średni koszt pozyskania jednego nowego fana wyniósł poniżej 1 zł i powiększył społeczność o ponad tysiąc nowych osób). Zrealizowano również posty promowane.

Działania reklamowe w II części kampanii (październik, budżet 142 581,49 zł brutto):

Radio RMF FM:

  • Od 8-14 października 40 razy wyemitowano spot radiowy (dostępny w linku: https://bit.ly/2PYw35l).
  • Zaplanowana grupa docelowa kampanii to odbiorcy w wieku 18-60 lat. Grupa ta wyniosła 23 364 174 osoby. Reklama dotarła do 11 625 000 osób, co stanowi 49,8 % grupy docelowej.
Portal Wirtualna Polska:
  • Artykuł natywny „Związek, który ma problem z każdym rządem. Najwięcej jest w nim bezpartyjnych prezydentów” + video ZMP, wspierane tygodniową promocją. Artykuł odnotował 17 221 odsłon, wygenerowanych przez 16 163 unikalnych użytkowników.\

Dziennik Rzeczpospolita i Rzeczpospolita Życie Regionów:

  • Materiały redakcyjne, wizerunkowe i kampania banerowa.
Facebook:
  • Kampanii na portalu FB towarzyszyły 3 animacje, które przedstawiały w uproszczony sposób, jaką ścieżkę muszą pokonać mieszkańcy angażując się w budżet obywatelski, sąsiedzką inicjatywę lokalną oraz konsultacje społeczne. Animacje dostępne są w linku: https://bit.ly/2DHjwhb.
  • Przeprowadzona została kampania zasięgowa (w ciągu 8 dni udało się dotrzeć do ponad 56 tys. odbiorców), kampanię page like (do profilu dołączyło 3188 nowych osób, a sama informacja o stronie ZMP została wyświetlona 230 tys. razy przez ponad 102 tys. unikalnych użytkowników Facebooka).

Działania public relations kampanii:

Temat kampanii podjęły m.in. takie media jak: Polityka, Polska The Times, Rzeczpospolita, Telewizja Polska, Dziennik Gazeta Prawna, WP Money.pl, Polskie Radio RDC, media lokalne i branżowe, o profilu samorządowym i marketingowym. Liczba publikacji - ok. 225. Wartość ekwiwalentu reklamowego wyniosła 418 tys. zł.

Aktywność i zaangażowanie miast:

Miasta aktywnie zaangażowały się w przedsięwzięcie. Większość informowała o wspólnej akcji oraz prezentowała narzędzia dedykowane mieszkańcom w internecie i mediach społecznościowych.

Przykładowo miasta wykorzystały takie formy jak: wyświetlanie spotu kampanii w gminnych mediach elektronicznych, połączenie przekazu kampanii z akcją włączającą mieszkańców w działania lokalne, drukowanie i rozwieszenie plakatów w mieście, zamieszczenie reklam w gazetach lokalnych, prezentację na telebimie przy drodze wjazdowej do miasta, duże formaty reklamowe, citylighty.

Biuro Związku zachęcało również pozostałe miasta członkowskie do zaangażowania się w promocję samorządności i do publikowania informacji. Miasta otrzymały pocztą elektroniczną materiały kampanii (grafiki, spot video i informację prasową).