W ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” przedstawiciele polskich i ukraińskich miast uczestniczyli w wizytach studyjnych w Norwegii i Polsce.

Wysoka ocena realizacji trójstronnego projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”, zaowocowała decyzją Biura Mechanizmów Finansowych o dofinansowaniu kolejnych działań. Blisko 20 przedstawicieli polskich i ukraińskich miast uczestniczyło w marcu w wizytach studyjnych w Norwegii i w Polsce.

W kwietniu i czerwcu 2017 roku przedstawiciele polskich i ukraińskich miast, które są bezpośrednimi uczestnikami projektu, brali udział w wizytach studyjnych w Polsce i Norwegii, poznając przykłady realizacji projektów z zakresu energoefektywności, realizowanych w formule PPP i modelu ESCO. W marcu bieżącego roku kolejne polskie i norweskie samorządy miały możliwość wymiany doświadczeń.

Pierwsza wizyta odbyła się w Norwegii w dniach 5-9 marca. Podczas wprowadzającego spotkania w siedzibie Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), uczestnicy poznali aktywność KS, zasady działania, podejmowane inicjatywy oraz strategie i założenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w norweskich samorządach, które omawiał Kjetil Bjørklund, Dyrektor Wydziału Transportu, Planowania i Środowiska. Perspektywę działań centralnych, wprowadzanych przez rząd Norwegii, pokazał William Walker Rosenvinge Rode reprezentujący Norweską Dyrekcję ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE). Programy współpracy międzynarodowej NVE, w tym na Ukrainie, omówił Jonas Sandgren, dyrektor ds. programów współpracy międzynarodowej.

Praktyczną stronę polityki Norwegii w zakresie energoefektywności pokazała już pierwsza wizyta w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych Haraldrud w Oslo. System składa się z trzech jednostek – spalarni zlokalizowanej w Oslo, która dostarcza energię cieplną dla miasta i okolicy, mechanicznej, optycznej sortowni, gdzie odzyskuje się plastik i biomasę oraz zakładu produkcji biogazu, gdzie zebrane odpady zielone są przetwarzane.

Drugi dzień wizyty uczestnicy spędzili w gminie Frogn, w mieście Drøbak. Bjørn Nordvik, zarządzający działem projektów inwestycyjnych i gospodarki nieruchomościami, dzielił się doświadczeniami z prowadzenia inwestycji z zakresu energoefektywności. Jednym z przykładów była budowa zakładu opieki zdrowotnej, z domem czasowego i stałego pobytu dla osób wymagających opieki.

Pobyt w mieście Fredrikstad, dostarczył uczestnikom przykładów z kolejnych obszarów zarządzania gminą i realizacji strategii zwiększania efektywności energetycznej. Polscy i ukraińscy samorządowcy odwiedzili zero-emisyjny budynek sportowo-edukacyjny - halę sportową Lisleby. Kolejnym punktem programu tego dnia było spotkanie w Energy Sales/Smart Energy, zajmującym się sprzedażą energii, i wprowadzaniem modeli inteligentnego zarządzania energią. Była to też okazja do posłuchania o współpracy pomiędzy gminami Fredrikstad i Hvaler, w zakresie wspólnego wykorzystania kolektorów słonecznych. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w szkole ponadpodstawowej Kvernhuset, zbudowanej zgodnie z zielonymi zasadami, z poszanowaniem i wykorzystaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych otoczenia.
Wizyta w zakładzie utylizacji odpadów Frevar, należącym do gminy Fredrikstad, w którym znajdują się biogazownia i elektrociepłownia dała możliwość poznania innych (niż pierwszego dnia w Oslo) rozwiązań zagospodarowania odpadów stałych.
Relację z wizyty studyjnej w Norwegii w czerwcu 2017 r, można przeczytać tutaj: http://www.miasta.pl/aktualnosci/wizyta-polskich-i...

W drugiej połowie miesiąca, od 19 do 23 marca, 16 przedstawicieli miast z różnych regionów Ukrainy oraz przedstawiciele Związku Miast Ukrainy i Stowarzyszenia Miast Energoefektywnych Ukrainy odwiedziło cztery polskie miasta. Prezentacje polskich doświadczeń z zakresu realizacji projektów PPP i energoefektywności rozpoczęliśmy w województwie śląskim, w Rudzie Śląskiej i Sosnowcu. Spotkania z pracownikami urzędów miast były okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Ukraińscy samorządowcy pytali o szczegóły realizowanych w naszych samorządach inwestycji, uwarunkowania prawne, przyjęte rozwiązania techniczne. Ruda Śląska zrealizowała szereg inwestycji opartych o instalacje fotowoltaiczne. W ramach wizyty goście obejrzeli instalacje na basenie krytym, otwartym basenie letnim, w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów, w Przedszkolu nr 43 oraz budynkach mieszkalnych. Ciekawym przykładem termomodernizacji, z zachowaniem historycznej elewacji budynku, jest inwestycja przeprowadzona w Szkole Muzycznej. Kompleksową realizację, w modelu PPP, wraz z systemem zarządzania energią goście zobaczyli w Szkole Podstawowej nr 28. Doświadczeniem w innych obszarach z ukraińskimi samorządowcami podzielił się Sosnowiec. Zaprezentowane przykłady to przebudowa i termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej, termomodernizacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Dobrą praktyką sosnowieckiego samorządu jest również projekt „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu”, obejmujący m.in. zakup autobusów hybrydowych i elektrycznych.

Dodatkowym punktem programu wizyty była prezentacja doświadczeń norweskich. W części wizyty na Śląsku uczestniczył pan Alf Kristian Enger, starszy doradca z zakresu zarządzania projektami ESCO w Regionie Sør-Østerdal. W swoim wystąpieniu przedstawił on założenia polityki Norwegii w zakresie energoefektywności i obniżania emisji gazów cieplarnianych oraz metodologię realizacji projektów.

Drugą część wizyty studyjnej uczestnicy spędzili na Mazowszu, w Ząbkach i Karczewie. Dla części gości przykłady projektów przeprowadzonych w mniejszych miastach były szczególnie interesujące. Wiele ukraińskich gmin, to jednostki o stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców. Karczew w ramach PPP przeprowadził termomodernizację placówek edukacyjnych. Podczas spotkania w UM i wizyt w placówkach padało wiele pytań o szczegóły zarządzania niewielką gminą.

Ostatnim punktem w programie pobytu ukraińskich samorządowców w Polsce były spotkania zaplanowane w Ząbkach. Rozpoczęliśmy od inwestycji o wielkiej skali – budowy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Drewnicy. Realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego przedsięwzięcie jest przykładem zastosowania nowoczesnych, kompleksowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, spełniających normy oszczędnego gospodarowania energią. Wiele obserwacji ukraińscy goście wynieśli z kolejnych spotkań, z dyrektorami nowoczesnego Przedszkola Publicznego nr 3 oraz rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 3. Obie placówki oprócz rozwiązań gwarantujących efektywność energetyczną, są też przykładami ciekawych, przyjaznych dzieciom rozwiązań architektonicznych wewnątrz budynków i autorskich programów nauczania. Wizyta w tych miejscach poszerzyła obszar wymiany doświadczeń. Zakończyliśmy sportowym akcentem – rozwiązania PPP w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, budowa trybuny i kompleksu boisk.
Relacja w pierwszej wizyty studyjnej w Polsce w kwietniu 2017: http://www.miasta.pl/aktualnosci/ukraincy-w-polski...