Chorzów, Kielce, Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski i Płock gościły przedstawicieli ukraińskich miast partnerskich, w ramach wizyty studyjnej z elementami job-shadowing.

Wspólnie z Chorzowem, Kielcami, Kraśnikiem, Ostrowcem Świętokrzyskim i Płockiem, Związek Miast Polskich realizuje kolejne zadania w ramach trójnarodowego projektu „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie”. W ostatnim tygodniu czerwca polskie miasta gościły u siebie przedstawicieli ukraińskich miast partnerskich, w ramach wizyty studyjnej z elementami job-shadowing.

Czerwcowy pobyt ukraińskich samorządowców z Tarnopola, Winnicy, Korostenia, Białej Cerkwi i Żytomierza, był już trzecim elementem zaplanowanym i zrealizowanym w ramach projektu. Pierwsza wizyta w Polsce (kwiecień br.) oraz wspólny wyjazd studyjny do Norwegii na początku czerwca, pozwoliły polskim i ukraińskim partnerom uzgodnić szczegółowe obszary zainteresowania gości z Ukrainy.

Prowadzona na Ukrainie reforma decentralizacyjna, a co za tym idzie stopniowe uzyskiwanie przez jednostki administracyjne samodzielności w planowaniu budżetu, i konieczności strategicznego planowania rozwoju, zaowocowała potrzebą poznania doświadczeń polskich samorządów w tym zakresie. Dlatego aspekty dotyczące projektów z zakresu energoefektywności, w modelu PPP i formule ESCO, zostały zaprezentowane ukraińskim samorządowcom w kontekście przygotowywania strategii rozwoju miast i następnie ich odzwierciedlenia w budżetach. Polscy gospodarze dzielili się również
doświadczeniem z zakresu ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji (w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej) oraz wdrażania i realizacji projektów inwestycyjnych.
Każde z miast zaproponowało swoim gościom z miasta partnerskiego indywidualny program pobytu.

Szczegółowa relacja z wizyt w polskich miastach w kolejnym numerze „Samorządu Miejskiego”.