Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej KE uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions.

Urban Innovative Actions – pierwsze zaproszenia do składania wniosków

Szanowni Państwo,

15 grudnia Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Inicjatywa jest nowym instrumentem KE (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. Z budżetu EFRR na realizację inicjatywy w okresie 2015-2020 przeznaczonych zostało 372 mln EUR. Projekty wybierane będą w drodze zaproszenia do składania wniosków.

Każdy projekt może otrzymać współfinansowanie z EFRR w wysokości do 5 mln euro. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 80%, wdrożenie projektu musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

Trwający, pierwszy nabór, którego budżet wynosi 80 mln EUR, koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską UE, tj:

  • Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast)
  • Integracja imigrantów oraz uchodźców
  • Transformacja energetyki
  • Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Zapraszamy do zapoznania się wymaganiami i dokumentami aplikacyjnymi na stronie inicjatywy:

http://www.uia-initiative.eu/fr/node/5

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

Dla zainteresowanych udziałem w naborach, w styczniu i lutym 2016 r., w całej UE odbędą się cztery spotkania informacyjne: w Brukseli, Rydze, Rzymie oraz w Krakowie. Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym 3 lutego w Krakowie, rejestracja jest już otwarta:

http://www.uia-initiative.eu/en/krakow-applicant-seminar

Więcej informacji na temat inicjatywy Urban Innovative Actions:

http://www.uia-initiative.eu/

Z poważaniem,
Wiktoria Saganowska
Departament Polityki Przestrzennej
Ministerstwo Rozwoju

-----------------------------------------------------------------------------

Department of Spatial Development Policy Ministry of DevelopmentRepublic of Poland

ul. Wspólna 2/4, 00-926, Warszawa

tel./phone +48 22 273 76 07

faks/fax: +48 22 273 89 11