Już tylko 2 tygodnie pozostały do organizowanego w Warszawie Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Jednym z jego partnerów jest ZMP. Dostępny jest formularz rejestracyjny na to wydarzenie.

Tegoroczny Szczyt to wyjątkowe wydarzenie zrzeszające ponad 1000 uczestników i interesariuszy zarówno z Polski, jak i ze środowiska międzynarodowego, reprezentujących biznesowy, naukowy i samorządowy szczebel. Konferencja opiera się na tych trzech podstawowych filarach ekosystemu inwestycji, które będą stanowić trzy równoległe ścieżki tematyczne.

Organizatorem szczytu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Rolę Honorowych Współorganizatorów konferencji pełnić będą kluczowe regiony Europy oraz organizacje międzynarodowe, w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Europejski Komitet Regionów.

W ramach konferencji zaplanowane zostały liczne sesje plenarne, panele dyskusyjne i seminaria. Wydarzenie będzie także możliwością do spotkań bilateralnych i promocji nowych inicjatyw. Podczas konferencji odbędzie się wydarzenie specjalne, podczas którego zostanie podpisana deklaracja European Cluster Alliance, inicjatywy mającej na celu wzmocnienie współpracy europejskich klastrów, w tym reprezentacji klastrów w UE.

Na stronie internetowej www.regiosummit.pl - dostępny jest formularz rejestracyjny na wydarzenie. Na stronie można zapoznać się również z najnowszą agendą szczytu, która wraz z pojawianiem się kolejnych panelistów, jest na bieżąco aktualizowana.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zachęca do śledzenia na Facebooku tego wydarzenia. Informacji można szukać również na Twitterze @RegioSummit.

Osoby chcące wziąć udział w szczycie proszone są o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: summit@mpit.gov.pl, podając: imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji. Po przesłaniu zgłoszenia Ministerstwo będzie informować o dalszych szczegółach.