Dobre rządzenie nadal jest najważniejszym, silniejszym niż poparcie partyjne, argumentem dla wyborców - piszemy w najnowszym wydaniu „Samorządu Miejskiego", w artykule „Zwycięstwo samorządności".

W najnowszym numerze miesięcznika „Samorząd Miejski" Andrzej Porawski podsumowuje wyniki ostatnich wyborów samorządowych w odniesieniu do miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich. Polska lokalna jest wciąż inna niż centralna. Inna niż mówią sondaże partyjne - pisze i dodaje: - Niestety zmiany w kodeksie wyborczym odbierają obywatelom prawo decydowania o tym, jak długo prezydent czy burmistrz ma zarządzać miastem.

W kolejnym numerze miesięcznika o działaniach, jakie ZMP podjął we współpracy z innymi organizacjami samorządowymi w związku z napływającymi z całego kraju, niepokojącymi danymi dotyczącymi gwałtownego wzrostu kosztów funkcjonowania oświaty w 2017 i 2018 roku. Zdaniem eksperta ZMP Mariusza Tobora, jednym z najważniejszych powodów takiej sytuacji, obok niżu demograficznego, jest reforma edukacji. Na wykresach przygotowanych przez eksperta widać, jak krzywa kosztów wyraźnie idzie w górę w 2017 r., kiedy pojawiły się zadania i związane z nimi wydatki spowodowane wdrażaniem reformy edukacji.

Piszemy także o wydanej przy okazji stulecia Niepodległości książce „Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018”. Przybliża ona w publicystycznej formie działalność Związku. Nieprzypadkowo ukazała się w przeddzień obchodów stulecia odrodzenia naszego państwa. Chcemy bowiem przypomnieć Polakom, że obok wielkich wydarzeń i przełomów, są też „mniejsze” karty historii, które chociaż są tylko cegiełkami, to mają ogromne znaczenie dla budowy całego państwa.

W „Samorządzie Miejskim” relacja z kolejnych działań w ramach projektu „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy". Po cyklu warsztatów na Ukrainie, uczestnicy polsko-ukraińskiego projektu spotkali się w Polsce. Czternastu przedstawicieli ukraińskich samorządów z obwodu żytomierskiego, w tym ze stolicy regionu oraz trzech przedstawicieli Związku Miast Ukrainy, poznawało polskie doświadczenia zarządzania miastem.