W kolejnym numerze miesięcznika o działaniach, jakie Zarząd Związku Miast Polskich podjął z myślą o zrównoważonym rozwoju subregionów problemowych oraz o interwencji w sprawie przepisów wyborczych.

Związek Miast Polskich i Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciły uwagę na dwie kwestie dotyczące wyborów samorządowych, które mogą być niebezpieczne dla samorządów. Zarząd ZMP wyraził ponadto m.in. zastrzeżenia do zmiany przepisów o pomocy społecznej oraz ostrzegał przed zbliżającą się katastrofą w ochronie zdrowia.

W materiale „Wsparcie dla subregionów problemowych” piszemy o działaniach podjętych przez Związek w celu wsparcia narzędzi zrównoważonego rozwoju w obszarach strategicznej interwencji, takich jak subregion „Sudety”.

W miesięczniku piszemy o Zgorzelcu, którego radni podjęli uchwałę o przystąpieniu miasta do Związku Miast Polskich.
Prezentujemy także relacje z letnich spotkań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pierwsze z nich, lipcowe, poświęcone było przede wszystkim projektowi rozporządzenia dotyczącego zmiany granic gmin oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. Podczas sierpniowego, roboczego spotkania samorządowcy i członkowie rządu rozmawiali o przygotowaniu do wyborów samorządowych, podwyżkach dla pracowników samorządowych oraz projekcie MEN dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach samorządowych.

W „Samorządzie Miejskim” ponadto relacja z wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach projektu wspierającego demokrację na Ukrainie oraz projektu zakładającego wsparcie dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

„Nie próżnujemy. Zmiany widać na każdym kroku” - taki tytuł nosi wywiad, jakiego udzielił nam burmistrz Leszek Kisiel w związku z jubileuszem praw miejskich Przeworska. - Tworzymy strefę aktywności gospodarczej, wydzieliliśmy grunty w pobliżu autostrady i zbroimy teren. Mamy już firmy, które wydzierżawiły teren pod budowę zakładów pracy. W perspektywie te grunty zapełnią się przedsiębiorstwami. Rada Miasta podjęła uchwałę o ulgach dla przedsiębiorców. Przez 4 lata mojej kadencji nie podnieśliśmy ani o złotówkę podatków - czytamy w tekście.

W „Samorządzie Miejskim” zapraszamy ponadto na tegoroczny Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej. W tym roku głównymi jego tematami będą udział obywateli, konsultacje i zaangażowanie jako czynniki rozkwitu lokalnej demokracji.