Samorządowcy i nowi senatorowie podsumowali wyniki wyborów parlamentarnych z 13 października br., w których zdobyli więcej miejsc w Senacie RP niż w poprzednich kadencjach.

Samorządowcy jako cel wyborów założyli wyraźne wzmocnienie swojego głosu w izbie wyższej parlamentu. I cel ten udało im się osiągnąć.

Mandaty senatorskie zdobyli m.in.: Zygmunt Frankiewicz, dotychczasowy prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Wadim Tyszkiewicz, dotychczasowy prezydent Nowej Soli, członek Zarządu ZMP, Janusz Gromek, długoletni prezydent Kołobrzegu, Bogdan Zdrojewski, długoletni prezydent Wrocławia oraz Janusz Pęcherz, wieloletni prezydent Kalisza. W senacie jest też 11 byłych samorządowców, którzy sprawowali mandat radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, zastępcy itp.

Podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem Zarządu ZMP 18 października prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podsumował kampanię wyborczą i podziękował samorządowcom za ogromne zaangażowanie, bez którego wynik wyborów prawdopodobnie byłby inny. Dzięki samorządowcom, którzy zdecydowali się kandydować do senatu i zdobyli mandaty - jest szansa na zmiany.

Priorytety legislacyjne
Nowi senatorowie chcą wzmocnić głos samorządowy w izbie wyższej parlamentu. Zamierzają zgłaszać inicjatywy legislacyjne, przede wszystkim związane z finansami. Samorząd jest dziś zagrożony na różne sposoby, ale zagrożenie finansowe jest jednym z najpoważniejszych, uważają. Wynika  to ze zwiększania obciążeń JST oraz ograniczania ich dochodów. Samorządowi senatorowie zamierzają więc przede wszystkim przywrócić zasadę rekompensowania ubytków w dochodach własnych powodowanych przez akty prawne.
Chcielibyśmy wprowadzić zasadę, że jeśli dochodzi do ingerencji innych organów państwa w zadania własne samorządów, to ta administracja, która je wprowadza, pokrywa skutki zmian - mówi senator-elekt Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.
Do zadań w nowej kadencji parlamentarnej dodał również walkę o rekompensatę ubytków we wpływach z PIT oraz zwrotu nieodliczonego podatku VAT od inwestycji publicznych samorządów. Samorząd jako najpoważniejszy inwestor w kraju transferuje pieniądze z tego podatku do budżetu państwa, a mógłby je wykorzystać lepiej, np. na kolejne inwestycje.

Nowi senatorowie jako priorytety wymienili też:

  • przekształcenie subwencji oświatowej w części dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli w dotację celową;
  • rozszerzenie ustawy metropolitalnej (która obowiązuje dziś na Śląsku) na inne obszary funkcjonalne kraju
  • zniesienie zakazu łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora
  • zniesienie ograniczenia liczby kadencji prezydenta/burmistrza/wójta
  • wprowadzenie prawa społeczności lokalnych do uregulowania w drodze referendum spraw delegowanych przez ustawodawcę do aktów wykonawczych
  • zwiększenie uprawnień organizacji zrzeszających samorządy przez wprowadzenie w ustawie ustrojowej obowiązku konsultowania projektów ustaw dotyczących szczególnie zadań własnych JST (również tych poselskich). W przypadku zaś, gdyby to prawo nie było respektowane przez rządzących - wprowadzić prawo skargi do Trybunału Konstytucyjnego.
  • zapewnienie udziału przedstawicielom JST w Radzie Dialogu Społecznego i radach mediów publicznych

Tutaj można zobaczyć relację z konferencji prasowej 
https://www.facebook.com/rafal...

W załączeniu pełna lista priorytetów legislacyjnych ZMP.