Poszukujemy miasta, które chciałoby zaangażować się we współpracę z miastem z Białorusi. Projekt UE „Mayors for Economic Growth” jest realizowany w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego.

Kontynuując współpracę z dyrektorem zarządzającym projektu UE „Mayors for Economic Growth” (M4EG), który jest realizowany w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego (PW) (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) poszukujemy miasta, które chciałyby zaangażować się we współpracę z samorządem z Białorusi.

W lipcu tego roku dwa polskie miasta Kostrzyn n/Odrą i Olsztyn zaangażowały się w realizację tego projektu odwiedzając Telenesti (Mołdawia) i Baghdati (Gruzja). Można o tym przeczytać więcej: Kostrzyn nad Odrą i Baghdati (tutaj) oraz Olsztyn i Telenesti (tutaj) .

Projekt dotyczy lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym, dlatego głównymi beneficjentami są gminy. W ramach projektu realizowane jest aktualnie działanie „wymiana kadr”, która dotyczy niektórych aktywnych gmin z regionu PW.

Polega ono na tym, że urzędnik z gminy partnerskiej UE przyjeżdża do danej gminy w kraju PW, by przez 3-5 dni wspólnie pracować nad zadaniami z zakresu lokalnego rozwoju gospodarczego oraz wdrażania lokalnego planu rozwoju gospodarczego, który został wcześniej opracowany i oceniony przez Bank Światowy, w ramach projektu. Celem współpracy jest dialog, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Współpracownik poszukiwany jest aktualnie dla samorządu z rejonu Polotsk (Białoruś).

Polotsk opracował w ramach projektu Lokalny Plan Rozwoju Gospodarczego i rozpoczął jego wdrażanie. Plan ten został przeanalizowany i wysoko oceniony przez Bank Światowy.

Połock (Białoruś) jest przede wszystkim zainteresowany rozwojem turystyki, w tym tworzeniem klastra turystycznego i wykorzystaniem IT w rozwoju turystyki;

Oczekiwania wobec polskiego samorządu, zainteresowanego współpracą:

  • wskazanie pracownika, który zajmuje się lokalnym rozwojem gospodarczym, a szczególnie rozwojem turystyki, wykorzystaniem narzędzi IT, posługującego się płynnie j. angielskim lub rosyjskim.
  • wyjazd w/w osoby na 3-5 dniowym pobyt do jednego ze wskazanych 3 samorządów
  • pomoc w sformułowaniu zaleceń i porad dotyczących rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na danym terenie. 
  • Koszty związane z opisanym wyżej 3-5 dniowym wyjazdem (transport, zakwaterowanie, tłumaczenie itp.) zostaną w pełni pokryte przez Komisję UE, w ramach programu.
  •  ewentualna rewizyta przedstawicieli samorządu z kraju PW w polskim mieście (4 do 5 dni).

Więcej informacji o samej inicjatywie można znaleźć na stronie internetowej projektu www.m4eg.eu. Znajdziecie tam Państwo opis programu, w tym listę miast z regionu Partnerstwa Wschodniego – sygnatariuszy inicjatywy M4EG, wśród których możecie Państwo znaleźć również swoje obecne miasta partnerskie.

Zainteresowane miasta prosimy o kontakt z działem współpracy zagranicznej Biura ZMP, e-mail: alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl, tel. komórkowy: 663 232 232