Bolesławiec i Sopot to miasta, które znalazły się na krótkiej liście kandydatów do tegorocznej Nagrody Europejskiej. Mińsk Mazowiecki już został wyróżniony Flagą Honorową Rady Europy.

Komitet ds. Nagrody Europy w dniu 19 maja 2020 r. podjął decyzję o przyznaniu 8 Tablic (Plakiet) Honorowych (gminom we Francji, Niemczech, Włoszech, Serbii, Turcji i na Ukrainie), 6 Flag Honorowych (gminom w Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Turcji i na Ukrainie) oraz 12 Dyplomów Europejskich (dla gmin w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji i na Ukrainie). Wszystkie te wyróżnienia stanowią część przyznawanej co roku Nagrody Europejskiej.

Decyzja o tegorocznym zwycięzcy głównej nagrody zostanie podjęta latem. Na krótkiej liście znalazło się sześć miast: Amilly (Francja), Bamberg i Münster (Niemcy), Birštonas (Litwa), Bolesławiec i Sopot (Polska).

Utworzona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w 1955 r. Nagroda Europejska jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać miastu europejskiemu za jego działania w dziedzinie współpracy europejskiej i promocji idei jedności europejskiej. Nagroda składa się z trofeum, medalu, dyplomu i stypendium, które należy przeznaczyć na wizytę studyjną w instytucjach europejskich dla młodych ludzi ze zwycięskiego miasta.

Podkomitet przyznaje również Tablice (Plakiety) Honorowe, Flagi Honorowe i Dyplomy Europejskie, które stanowią również część Nagrody Europejskiej. W tym roku jednym ze zdobywców Flagi Honorowej jest Mińsk Mazowiecki

Lista dwudziestu sześciu wyróżnień

Więcej na temat nagrody