Do 14 sierpnia 2018 r. regiony wystąpiły o refundację 4,2 mld euro. Do zadeklarowania pozostaje wciąż 433,8 mln euro. Zauważalne jest duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi RPO.

Dla 16 regionalnych programów operacyjnych (zarządzane przez województwa) cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,36 miliarda euro dofinansowania UE. Do 14 sierpnia regiony wystąpiły o refundację 4,2 miliarda euro. Tym samym zrealizowały średnio 96% celu.

- O ile odsetek rozliczonych funduszy dla wszystkich województw jest niezły, o tyle pomiędzy poszczególnymi województwami występują bardzo duże różnice. Województwa: opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie oraz mazowieckie osiągnęły już minimalny poziom certyfikacji i nie są zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku. Bliskie realizacji zasady n+3 jest również województwo lubuskie, które zrealizowało 99% celu. Z kolei najsłabsze wyniki notowane są w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji wynosi odpowiednio 70% i 73% celu n+3 – informuje wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Wydatki beneficjentów zarejestrowane w systemie do 14 sierpnia 2018 roku wyniosły 19 miliardów złotych. Kwota ta stanowi 14% puli dla wszystkich programów regionalnych (alokacja przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,2773 PLN). - Wyraźnym liderem jest województwo opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 22% alokacji. Kolejne regiony to podkarpackie, dolnośląskie i mazowieckie z wynikami na poziomie 18% alokacji. Ranking zamykają województwa: podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie wydatki stanowią około 10% alokacji – mówi wiceminister.

Do 14 sierpnia 2018 r. w programach regionalnych podpisano z beneficjentami 28,2 tysiąca umów. Przyznane w nich dofinansowanie UE wynosi 75,8 miliarda złotych, co daje średnie wykorzystanie puli na programy regionalne na poziomie 57%. Do rozdysponowania w regionach pozostaje jeszcze około 58 miliardów złotych.