Równość, różnorodność i integracja - to tytuł międzynarodowej konferencji, jaka w dniach 11-13 czerwca odbędzie się w Bilbao. Jej organizatorem jest CEMR. Do 20 marca niższa opłata rejestracyjna.

Międzynarodowa konferencja: Równość, różnorodność i integracja, Bilbao, 11-13 czerwca 2018

Organizator: Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), miasto Bilbao, Związek Gmin Baskijskich (EUDEL)


Dla kogo?
• Przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz, działający w obszarach równości, różnorodności i integracji
• Eksperci, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickie
• Przedstawiciele międzynarodowych organizacji i sieci

Dlaczego warto uczestniczyć?
• Równość, różnorodność i integracja mają kluczowe znaczenie dla rozwoju atrakcyjnych społeczności i poprawy jakości życia wszystkich obywateli.
• Konferencja będzie miejscem, w którym można odkryć, w jaki sposób budować społeczności, które doceniają i wykorzystują pełen potencjał swoich obywateli

O czym będziemy dyskutować?
• Jak sprawić, aby równość, różnorodność i włączenie społeczne rozkwitały na poziomie lokalnym. Od równości kobiet i mężczyzn do uczestnictwa obywateli, od praw LGBT + do integracji migrantów.
• Zbadamy, w jaki sposób europejskie miasta i regiony mogą zmierzać w kierunku bardziej zróżnicowanych, równych i integracyjnych społeczeństw, w których wszyscy mieszkańcy czują się jak w domu.
• Wśród głównych tematów znajdą się prawa człowieka, zarządzanie publiczne i usługi, zatrudnienie, dyskryminacja międzysektorowa, cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Do 20 marca można skorzystać z obniżonej opłaty rejestracyjnej.


Więcej informacji: Dział Współpracy Zagranicznej Biura Związku Miast Polskich, tel. 61 633 50 56, e-mail: katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl, hanna.leki@zmp.poznan.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia